Tư vấn

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

IBTC có các Chuyên gia hoạt động trong PTN hơn 25 năm, kinh nghiệm tư vấn, đào tạo PTN hơn 15 năm, nhiều PTN đã được BoA,...

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Giới thiệu công tác tư vấn

Giới thiệu công tác tư vấn

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động...

Zalo: 0983 088 626