Training activities

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong...

Introduction to Training

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo...

Training Category

Lĩnh vực: quản lý chất lượng, quản lý môi trường,.... ...

Training Plan

Kế hoạch đào tạo : Năm 2018 ...

Educate

Business consultancy

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc...

About Consultancy

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới...

Advisory

Announcement of technical regulation...

ANNOUNCEMENT OF STANDARDS

Video

Opinion survey

Bạn đánh giá thế nào về chất lượng chương trình đào tạo


GỬI NHU CẦU CỦA BẠN

Categories

Hội nhập Quốc tế

APEC 2017: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tiêu chuẩn, kỹ thuật...

Quản lý phòng xét nghiệm y tế

VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012...

Quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

An ninh thông tin

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thông tin và mô hình áp...

Quản lý năng lượng

Tiết kiệm năng lượng chuẩn bị ứng phó biến đổi khí hậu

Quản lý rủi ro

Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Bài học tốt từ khủng hoảng

News

Quản trị doanh nghiệp mô hình mở - Sa thải lãnh...

09/01/2018

Cuộc cách mạng công nghệ tác động vào mọi mặt của đời sống và tạo ra những thay đổi lớn. Ngày nay, cùng với sự hỗ trợ của các ứng dụng công nghệ, ngoài cơ hội mở rộng kênh bán hàng,...

Mới chỉ biết sinh sôi chứ chưa biết quản trị, doanh...

09/01/2018

Khả năng quản trị yếu sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh, nhưng tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được vấn đề này.

Những lợi ích tuyệt vời khi sếp lắng nghe nhân viên

09/01/2018

Các nhà quản lý cần phải làm chủ nghệ thuật “truy vấn một cách tôn trọng”, tức là đưa ra câu hỏi rồi lắng nghe nhân viên trả lời.

Partner