Giới thiệu chung

Công ty TNHH Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Quản trị doanh nghiệp (tên viết tắt: Công ty Đào tạo & Chuyển giao Công nghệ Quản trị doanh nghiệp) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 0401732811 ngày 26 tháng 01 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

 

Văn phòng làm việc tại: Số 03, đường Mỹ Đa Tây 6, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: 0983 088 626 / 0982 040 306
Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com 
Website: ibtc.com.vn


Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
1. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý và cải tiến năng suất chất lượng như : ISO 9001, TQM, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, BRC, OHSAS 18000, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 13485, ISO 15189, ISO 26000, ISO 27000, ISO 31000, ISO 39001, 5S, Kaizen, Lean & Six sigma, KPI, GMP, TPM, các Công cụ thống kê,...
2. Tham gia đánh giá các hệ thống và công cụ quản lý; đánh giá nội bộ; đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý; đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm.
3. Đào tạo, phát triển, chuyển giao các phương pháp quản trị như: Quản trị Chiến lược, Quản trị Marketing, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Sản xuất, Quản trị Tài chính, Quản trị Rủi ro, Kỹ năng mềm, Kỹ năng làm việc nhóm, Văn hóa tổ chức, ...
4. Ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về: quản lý môi trường, xử lý chất thải, xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường; quản lý năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; các công nghệ thân thiện môi trường và phát triển bền vững; tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm.
Công ty có đội ngũ Chuyên gia có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động và có kỹ năng thích hợp, thân thiện trong hoạt động giao tiếp, làm việc, hỗ trợ khách hàng.
 

Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và tiến đến thị trường quốc tế trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng, chuyển giao công nghệ quản trị doanh nghiệp với các giải pháp tiêu chuẩn và phương pháp quản trị tiên tiến hiện hành trên thế giới.
 

Sứ mệnh
Chuyển tải kịp thời, thích hợp các phương pháp quản lý tiêu chuẩn và quản trị tiên tiến trên thế giới đến với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
Thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ quản trị doanh nghiệp và các giải pháp quản lý hệ thống, quản lý kỹ thuật hiệu quả trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, kế thừa nền tảng sẵn có và phát huy các giá trị riêng của mỗi tổ chức, doanh nghiệp.
Giá trị cốt lõi:
Chuyên nghiệp;
Trung thực;
Tôn trọng;
Sáng tạo;
Luôn hướng đến sự hiệu quả.

 

Giá Trị
IBTC hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Khoa học Công nghệ, trong việc cung cấp các phương pháp, giải pháp, công cụ về: Quản trị chất lượng, Bảo vệ môi trường, An toàn vệ sinh thực phẩm, Quản lý năng lượng, Quản trị rủi ro, Quản lý Phòng Thí nghiệm, Xét nghiệm, …. theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế được công nhận, thừa nhận, tuân theo các GIÁ TRỊ được xác định và đề cao như sau:
1) Niềm tin: nói thật, làm thật, nói là làm, giữ uy tín, tạo niềm tin chắc chắn lẫn nhau, không để tạo ra sự hoài nghi, thiếu trách nhiệm, thiếu tận tâm với công việc.
2) Chính trực: là chính mình, luôn là chính mình, không phải là người khác.
3) Trung thực: đúng sự thật, khách quan, chính xác, việc gì có là có, không là không, chân thành, không giả dối.
4) Sáng tạo: luôn đổi mới và cải tiến tốt hơn, hiệu quả hơn, nhất là việc đáp ứng nhu cầu khách hàng; không bằng lòng với hiện tại, công việc ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.
GIÁ TRỊ Công ty là các tôn chỉ xuyên suốt được hiểu rõ và hội nhập, nó làm định hướng cho mọi hoạt động, hành vi ứng xử của nhân viên, của toàn Công ty IBTC.

 

Quan điểm kinh doanh
Lợi ích và hiệu quả kinh doanh của công ty đạt được thông qua việc sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn khách hàng và hài hòa lợi ích của các bên quan tâm;
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được đo bằng sự thỏa mãn khách hàng. Lấy sự thỏa mãn khách hàng là thước đo về sự thành công của công ty;
Luôn tạo ra giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp; tư vấn hướng dẫn để liên tục cắt giảm, loại bỏ lãng phí theo phương pháp tối ưu hóa; góp phần giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Kết hợp hài hòa giữa quản lý theo phương pháp tiêu chuẩn hóa, với quản trị doanh nghiệp hiện đại có tính toàn cầu, với việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin thích hợp để cải tiến sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 

Văn hóa 
Tôn trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Đồng hành và phát triển cùng tổ chức, doanh nghiệp
Nhân viên đi cùng công ty, phát triển và thịnh vượng.