Giới thiệu Đào tạo

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD

CHUẨN HÓA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH LAS-XD THEO ISO/IEC 17025 VÀ ĐÁP ỨNG THEO NĐ 62/2016/NĐ-CP...

Nâng cấp Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD theo ISO/IEC 17025 sớm là cần thiết nhằm phù hợp với quy định của pháp luật và...

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ISO 22001:2018

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ISO 22001:2018

Tiêu chuẩn ISO 22001 cung cấp công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục có thể đáp...

Đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022

CHUYỂN ĐỔI ISO 15189:2012 SANG ISO 15189:2022

IBTC là đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tư vấn, đào tạo ISO 15189; đặc biệt hiện nay tư vấn chuyển đổi sang phiên bản ISO...

ĐÀO TẠO HOT 2023_ISO/IEC 17025, ISO 15189 CHUYỂN ĐỔI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, QAQC

ĐÀO TẠO HOT 2023_ISO/IEC 17025, ISO 15189 CHUYỂN ĐỔI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, QAQC

Đào tạo QLCL, Quản lý PTN, PXN, Công cụ cải tiến NSCL chất lượng_hiệu quả tức thì!

ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG HSE HOT, HIỆU QUẢ

ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG HSE HOT, HIỆU QUẢ

HSE là hệ thống quản lý khoa học, tích hợp nhiều yêu cầu quản lý, theo hướng chủ đạo là phòng ngừa rủi ro và đảm bảo...

ĐÀO TẠO, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐÀO TẠO, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Đào tạo, cấp giấy chứng nhận "Kiến thức an toàn thực phẩm" cho người quản lý, chủ sơ sở, người trực tiếp sản xuất chế biến thực...

ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHÉP THỬ ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHÉP THỬ ISO/IEC...

Đào tạo thẩm định phương pháp (xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp), ước lượng độ không đảm bảo đo, đảm bảo chất lượng phép...

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN 5S VỚI PTN ISO/IEC 17025, ISO 15189

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN 5S VỚI PTN ISO/IEC 17025, ISO 15189

Bên cạnh áp dụng ISO/IEC 17025, ISO 15189, Phương pháp 5S, bổ sung thêm S6 (Safety) rất thiết thực, hữu ích cho việc kiểm soát trực quan,...

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN QUẢN TRỊ RỦI RO ISO 31000 & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ISO 56000

Tiêu chuẩn ISO 31000 hướng dẫn quản lý rủi ro một cách có hệ thống cho tổ chức, doanh nghiệp; nó làm nền tảng cho các hoạt...

PTN được sắp xếp theo ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ, CÔNG NHẬN PTN, PXN & TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025, ISO 15189

Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025" và Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng xét nghiệm...

Đánh giá nội bộ tại cơ sở

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO ISO 9001,...

Đào tạo Chuyên gia đáng giá nội bộ/ Đánh giá nội bộ nâng cao các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC...

Học viên tham dự khóa học QLCL ISO 9001

ĐÀO TẠO QAQC THỰC TIỄN, HIỆU QUẢ, HOT NHẤT HIỆN NAY

Khóa học cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để trở thành một Chuyên viên QAQC hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho...

Zalo: 0983 088 626