Giới thiệu Đào tạo

ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG HSE HOT, HIỆU QUẢ

ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG HSE HOT, HIỆU QUẢ

HSE là hệ thống quản lý khoa học, tích hợp nhiều yêu cầu quản lý, theo hướng chủ đạo là phòng ngừa rủi ro và đảm bảo...

ĐÀO TẠO, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐÀO TẠO, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Chủ cơ sở tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người tham gia sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ thực phẩm...

ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHÉP THỬ ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHÉP THỬ ISO/IEC...

Đào tạo thẩm định phương pháp (xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp), ước lượng độ không đảm bảo đo, đảm bảo chất lượng phép...

PTN được sắp xếp theo ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ, CÔNG NHẬN PTN, PXN & TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025, ISO 15189

Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025" và Khóa học "Tổng quan về quản lý, công nhận Phòng xét nghiệm...

Đánh giá nội bộ tại cơ sở

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO ISO 9001,...

Đào tạo Chuyên gia đáng giá nội bộ/ Đánh giá nội bộ nâng cao các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC...

Học viên tham dự khóa học QLCL ISO 9001

ĐÀO TẠO QAQC THỰC TIỄN, HIỆU QUẢ, HOT NHẤT HIỆN NAY

Khóa học cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng để trở thành một Chuyên viên QAQC hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho...

Đánh giá thực nghiệm tại PTN áp dụng ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO ISO/IEC 17025, GLP

Đào tạo chuyên sâu, nâng cao về quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025, GLP

HACCP, ISO 22000

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP, ISO 22000 (CHẤT LƯỢNG...

Đào tạo, tư vấn, cung cấp kiến thức thực tiễn, bài tập mẫu dễ hiểu về áp dụng quản lý ATTP, HACCP Rev.2020, ISO 22000, ISO 9001,...

Đào tạo ISO/IEC 17025 tại PTN

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO QLCL ISO 9001, HACCP, ISO 22000, NSCL, PTN ISO/IEC 17025, PXN ISO 15189

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về hệ thống, công cụ quản lý...

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN 5S VỚI PTN ISO/IEC 17025, ISO 15189

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN 5S VỚI PTN ISO/IEC 17025, ISO 15189

Bên cạnh áp dụng ISO/IEC 17025, ISO 15189, Phương pháp 5S, bổ sung thêm S6 (Safety) rất thiết thực, hữu ích cho việc kiểm soát trực quan,...

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN QUẢN TRỊ RỦI RO ISO 31000 & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ISO 56000

Tiêu chuẩn ISO 31000 hướng dẫn quản lý rủi ro một cách có hệ thống cho tổ chức, doanh nghiệp; nó làm nền tảng cho các hoạt...

Zalo: 0983 088 626