ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 15189

Đào tạo Chuyên gia đáng giá nội bộ/ Đánh giá nội bộ nâng cao các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 17025, ISO 15189, OHSAS 18001, ISO 45001,... thực tiễn, chất lượng, hiệu quả tức thì!

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC:

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN

{ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ISO4 5001, HACCP/ ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 15189, GMP, GLP,…}

[Thời gian khóa học: 06-08 buổi, mở thường xuyên định kỳ hàng tháng tại IBTC hoặc tại Tổ chức/ Doanh nghiệp, kể cả thứ 7_chủ nhật]

HÌNH THỨC : ONLINE, TRỰC TIẾP

TÓM LƯỢT KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng tích hợp về:

 1. Củng cố kiến thức, làm cho hiểu rõ, hiểu kỹ, hiểu đầy đủ hơn về lĩnh vực, hệ thống quản lý đang áp dụng.
 2. Việc áp dụng tích hợp hiệu quả nhiều hệ thống quản lý (nếu có).
 3. Nguyên tắc, phương pháp, kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý.
 4. Các kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá, kể cả khắc phục.
 5. Các biện pháp duy trì, cải tiến hiệu lực, hiệu quả hệ thống quản lý.

PHẦN 1. TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÁP DỤNG

 1. Kiến thức về quản lý chất lượng (ISO 9001)
 2. Kiến thức về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000)
 3. Kiến thức về quản lý môi trường (ISO 14001)
 4. Kiến thức về quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025)
 5. Kiến thức về quản lý phòng xét nghiệm y tế (ISO 15189)
 6. Kiến thức về quản lý kiểm định hiệu chuẩn, công bố hợp chuẩn, hợp quy, thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa,…
 7. Kiến thức về luật định (pháp luật, chế định) có liên quan.

PHẦN 2: ÔN TẬP, CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG (ISO 9001 hoặc HACCP, ISO 22000 hoặc ISO 14001 hoặc OHSAS 18001/ ISO 45001 hoặc ISO/IEC 17025, GLP, ISO 15189…)

 1. Xác định mục đích và phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn trong đơn vị
 2. Nguyên tắc và phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn quản lý.
 3. Hệ thống hóa các điều khoản của tiêu chuẩn và liên kết mối quan hệ giữa các yêu cầu.
 4. Ôn tập và phân tích các điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn.
 5. Thảo luận nhóm, cá nhân và làm bài tập phân tích, đánh giá theo các điều khoản hoặc nhóm các điều khoản chính.

PHẦN 3: LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ THEO ISO 19011:2018

 1. Các Khái niệm đánh giá
 2. Các Nguyên tắc đánh giá
 3. Quản lý chương trình đánh giá
 4. Xây dựng chương trình, kế hoạch đánh giá (lồng ghép bài tập).
 5. Chuẩn bị đánh giá (lồng ghép bài tập).
 6. Thực hành đánh giá (bài tập đánh giá thử trên hồ sơ, quan sát thực tiễn)
 7. Kỹ năng đưa ra phát hiện đánh giá và viết báo cáo đánh giá (lồng ghép bài tập).
 8. Báo cáo kết quả đánh giá (lồng ghép bài tập).
 9. Thực hiện hành động khắc phục, thẩm tra (lồng ghép bài tập).

PHẦN 4: THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ (theo nhóm)

 1. Chọn chủ đề, chuẩn bị đánh giá
 2. Tiến hành đánh giá chéo
 3. Nhận xét, góp ý của nhóm quan sát, của giáo viên
 4. Lập báo cáo phát hiện đánh giá, góp ý kỹ năng viết báo cáo.
 5. Kỹ thuật phân tích nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục, theo dõi, thẩm tra.
 6. Làm bài tập tình huống cho sẵn (nghiên cứu, viết báo cáo, trình bày, góp ý).
 7. Một số kỹ năng hoàn thiện năng lực đánh giá liên quan khác.

PHẦN 5: DUY TRÌ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 1. Các nội dung cần thiết duy trì hệ thống quản lý hiệu lực, hiệu quả (cải tiến tài liệu, biểu mẫu, cách ghi hồ sơ, sử dụng hồ sơ điện tử, đào tạo nhân viên,…).
 2. Áp dụng một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng (5S, Kaizen, 7 công cụ thống kê, KPI,…).
 3. Áp dụng tích hợp nhiều hệ thống quản lý để đạt được mục tiêu chung.
 4. Chuẩn bị cho đánh giá nội bộ định kỳ.
 5. Tổ chức cuộc đánh giá nội bộ hiệu quả.
 6. Khắc phục kết quả đánh giá, thẩm tra hành động khắc phục, duy trì hồ sơ
 7. Chuẩn bị cho cuộc đánh giá giám sát, đánh giá bổ sung/ mở rộng, đánh giá lại của tổ chức bên ngoài.
 8. Đảm bảo nguồn lực cho Đánh giá nội bộ và duy trì đội ngũ Đánh giá viên đủ số lượng và năng lực.
 9. Công tác báo cáo về hệ thống quản lý; dành được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cao nhất và lãnh đạo các cấp để duy trì hiệu lực hệ thống.

Ghi chú: Khóa học chú trọng việc tương tác thường xuyên với người học, hỏi – đáp; làm bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, giảng giải. Học viên mang theo máy tính xác tay.

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC: Học viên được củng cố kiến thức vững vàng về lĩnh vực, hệ thống quản lý; nắm vững nguyên tắc, phương pháp, kỹ thuật đánh giá; rèn luyện các kỹ năng ĐGNB hiệu quả; biết cách tổ chức một cuộc đánh giá hiệu quả, kể cả khắc phục sau đánh giá; nắm bắt được nội dung và cách thức đánh giá của tổ chức chứng nhận để chuẩn bị kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; biết cách áp dụng một số công cụ cải tiến NSCL và cách áp dụng tích hợp nhiều hệ thống quản lý; biết cách duy trì, cải tiến hệ thống một cách hiệu lực, hiệu quả thông qua có chế giám sát thường xuyên, ĐGNB định kỳ, đột xuất; được lãnh đạo tin tưởng, giao việc, nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Các bạn đi làm trong các tổ chức/ doanh nghiệp đã được học về ĐGNB hoặc chưa được học ĐGNB; Chuyên viên làm Đại diện QLCL (QMR/ MR), Thư ký/ Thường trực ISO, QAQC; ... trong tất cả các lĩnh vực có áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn & tất cả các bạn quan tâm, có nhu cầu.

THỜI GIAN HỌC :

04-06 Buổi : Đối với học viên áp dụng 01 hệ thống quản lý (Ví dụ: ISO 9001 hoặc ISO 22000);

06-08 Buổi : Đối với học viên áp dụng tích hợp từ 02 hệ thống quản lý trở lên.

[số ngày học cụ thể, có thể được thảo luận thống nhất theo nhu cầu của người học]

Trường hợp Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo riêng, từng nội dung cụ thể (như: Nghiệp vụ làm Đại diện lãnh đạo & Thư ký ISO,…) tại đơn vị thì trao đổi thông tin với IBTC để xác định, thống nhất nhu cầu thực hiện.

ĐĂNG KÝ : Các bạn quan tâm khóa học, xem thông tin liên hệ ở cuối bài viết để đăng ký. Công ty sẽ gửi mail Phiếu đăng ký đào tạo và xác nhận trước với các bạn để tham dự.

Phiếu đăng ký online tại đây: https://forms.gle/2gy9NFnscajcPeim8

KẾT QUẢ : Kết hợp với bài tập trong quá trình học tập, cuối khóa có bài kiểm tra để cấp GIẤY CHỨNG NHẬN khóa học “CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ / ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NÂNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ …

GIẢNG VIÊN : Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Đánh giá Trưởng, với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm định, đo lường, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, nhất là hoạt động QLCL, quản lý PTN. Trong đó, gần 20 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng ISO 9001, TQM, GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO/IEC 17025; GLP, ISO 15189, KAIZEN, 5S, KPI, TPM, Công cụ thống kê, … Đánh giá chứng nhận, hướng dẫn công bố sản phẩm Hợp chuẩn Hợp quy; …. ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHUYÊN SÂU, THỰC TIỄN, DỄ HIỂU, DỄ ÁP DỤNG!

HỌC PHÍThời gian và học phí sẽ báo theo nhu cầu cụ thể.

Chính sách khuyến khích: ưu tiên các bạn đăng ký sớm; các bạn là khách hàng của Công ty được giảm học phí 10%. Đơn vị có từ 3 bạn đăng ký trở lên được giảm học phí 5%; Đơn vị có từ 5 bạn đăng ký trở lên được giảm học phí 10 %. Đối với học viên lẻ (không thuộc cùng công ty): Bạn nào làm đầu mối liên hệ với các bạn khác để mời được từ : 3 bạn tham gia trở lên_được giảm 10%;  5 bạn tham gia trở lên_được giảm 30% ; 10 bạn tham gia trở lên_ được giảm 50%; 15 bạn tham gia trở lên_được giảm 100% học phí cho bạn đó.

LIÊN HỆ :

 • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp
 • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 ; E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
 • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com

 

Website : http://ibtc.com.vn/dao-tao/gioi-thieu-dao-tao/khoa-hoc-chuyen-gia-danh-gia-noi-bo-danh-gia-noi-bo-nang-cao-cac-he-thong-quan-ly-tieu-chuan-1269.html

https://www.facebook.com/daotaoquantridoanhnghiepibtc/

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP, PHỤC VỤ CÁC BẠN, THÂN ÁI!

----------------------------------

Zalo: 0983 088 626