KHÓA HỌC : NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (CHẤT LƯỢNG NHẤT, HOT NHẤT HIỆN NAY)

IBTC TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU KHÓA HỌC :

 

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CÁC NGÀY: 07, 08, 14, 15 / 02 / 2020 (Học Thứ 7, Chủ nhật)

 

(QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÒNG NGỪA MỐI NGUY &  RỦI RO;

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM)

 

KHÓA HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG VỀ:

 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VN, YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ; QLCL SP THEO TIÊU CHUẨN HACCP, ISO 22000, ISO 9001 VÀ CÁC NỘI DUNG VẬN DỤNG THỰC TIỄN TẠI DOANH NGHIỆP ĐỂ BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG, MỘT QA/QC TỐT, HIỆU QUẢ, CÓ UY TÍN.

 

PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 1. Giới thiệu về Sản phẩm và  phân lọai sản phẩm
 2. Khái niệm chất lượng (theo quan điểm hiện đại), giải thích nội hàm của CL, áp dụng vào thực tiễn của DN
 3. Sự hình thành chất lượng SP
 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng SP
 5. Các đặc điểm, đặc trưng của chất lượng SP
 6. Vai trò của chất lượng trong sự cạnh tranh và tồn tại của DN
 7. Quản lý chất lượng, Vòng tròn Deming (PDCA).
 8. Quy định các phương thức QLCL của VN & quốc tế
 9. Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho SP
 10. Chứng nhận, công bố SP hợp chuẩn, hợp quy
 11. Quy định liên quan về quản lý VSATTP của Việt Nam
  1. Luật An toàn thực phẩm
  2.  Các Nghị định quy định điều kiện SX TP, …
  3. Thông tư quy định về áp dụng GMP
  4. Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật SP TP,…
 12.  Lợi ích của việc tuân thủ, đáp ứng yêu cầu về quản lý ATTP

 

PHẦN 2: GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HACCP

 1. Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
 2. Chu trình thực phẩm
 3. Vai trò của các bên quan tâm trong chuỗi thực phẩm
 4. Các thuật ngữ, định nghĩa về vệ sinh an toàn thực phẩm
 5. Các khâu ban đầu để kiểm soát vệ sinh thực phẩm
 6. 7 Nguyên tắc HACCP và 12 bước thực hiện
 7. Thiết kế nhà xưởng (Bài tập thiết kế nhà xưởng sản xuất thực phẩm, kể cả hệ thống cấp nước, nước thải, rác thải, cấp khí, nước đá,…)
 8. Mô tả sản phẩm (Bài tập lập bản mô tả sản phẩm)
 9. Quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm (Bài tập xây dựng sơ đồ Quy trình công nghệ sản xuất & Mô tả tóm tắt quy trình công nghệ).
 10. Phân tích mối nguy về vệ sinh thực phẩm (Bài tập phân tích mối nguy vật lý, hóa học, sinh học => xác định các CPP, CP)
 11. Kế hoạch HACCP (Bài tập xây dựng kế hoạch HACCP, trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá mối nguy)
 12. Thiết lập GMP (thực hành sản xuất tốt): Bài tập xây dựng các Quy trình sản xuất theo từng công đoạn của quá trình sản xuất, từ tiếp nhận nguyên liệu đến lưu giữ, bảo quản sản phẩm, xử lý sản phẩm hỏng, thu hồi sản phẩm,…(GMPn)
 13. Thiết lập các SSOP (Quy trình thao tác chuẩn vệ sinh): Bài tập xây dựng SSOP như: Vệ sinh cá nhân; Kiểm tra và quản lý sức khỏe, Vệ sinh bề mặt tiếp xúc, thiết bị; Vệ sinh nhà xưởng; Kiểm soát động vật gây hại; ...

 

PHẦN 3: GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ISO 22000:2018

 1. Tổng quan về ISO 22000
 2. Phạm vi áp dụng
 3. Thuật ngữ, định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức (phân tích môi trường kinh doanh, xác định phạm vi áp dụng, xác định HTQL ATTP)
 5. Sự lãnh đạo, Chính sách ATTP, trách nhiệm và quyền hạn
 6. Hoạch định (Rủi ro & cơ hội; Mục tiêu hệ thống ATTP,…)
 7. Quản lý nguồn lực (nhân sự, năng lực, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, kiểm soát SPDV do bên ngoài cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm soát thông tin dạng văn bản,…)
 8. Thực hiện Hệ thống ATTP (Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện; Chương trình tiên quyết (PRP); Hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp; Kiểm soát mối nguy; Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy; Kiểm soát việc giám sát và đo lường; Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy; Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình; …
 9. Đánh giá kết quả thực hiện (Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá; Đánh giá nội bộ; Xem xét của lãnh đạo)
 10. Cải tiến (Sự không phù hợp và hành động khắc phục; Cải tiến liên tục; Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).

 

PHẦN 4: GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ISO 9001:2015 (CÓ THỂ TÍCH HỢP VỚI ÁP DỤNG HACCP, ISO 22000)

 1. Giới thiệu HTQLCL theo ISO 9000
 2. Tóm tắt các yêu cầu của ISO 9001:2015
 3. Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, tích hợp với HACCP, ISO 22000

 

PHẦN 5: CHIA XẺ CÁC TRÃI NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ATTP

 1. Hoạt động chứng nhận các hệ thống HACCP, ISO 22000, ISO 9001
 2. Hoạt động đào tạo nhân sự
 3. Hoạt động đánh giá nội bộ
 4. Hoạt động duy trì, cải tiến, cập nhật hệ thống quản lý
 5. Hoạt động mở rộng, điều chỉnh hệ thống.
 6. Tích hợp các hệ thống quản lý với hoạt động quản trị doanh nghiệp.

 

Ghi chú: Khóa học chú trọng việc tương tác thường xuyên với người học, hỏi – đáp; làm bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, giảng giải. Học viên mang theo máy tính xác tay.

 

THỜI GIAN HỌC : 04 NGÀY (trong tuần 03-08/02/2020) Hoặc do số đông các bạn đăng ký đề nghị (Ví dụ: lùi sang tuần 10-15/02/2020 hoặc học thứ bảy, chủ nhật; hoặc hoặc cách nhật 2 ngày một đợt thành 2 đợt).

 

GIẢNG VIÊN : ThS. Nguyễn Văn Toàn _ Giám đốc Công ty, CHUYÊN GIA CAO CẤP, với 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm định, đo lường, thử nghiệm. Trong đó, trên 15 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO/IEC 17025; Đánh giá chứng nhận, hướng dẫn công bố sản phẩm Hợp chuẩn Hợp quy; …. ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHUYÊN SÂU, THỰC TIỄN, DỄ HIỂU, DỄ ÁP DỤNG!

 

HỌC PHÍ:       250.000 đồng / buổi x 8 buổi = 2.000.000 đ/HV (lớp từ 10 HV trở xuống)

                        200.000 đồng / buổi x 8 buổi = 1.600.000 đ/HV (lớp từ trên 10 HV)

Chính sách khuyến khích: ưu tiên các bạn đăng ký sớm; Bạn nào làm đầu nối liên hệ với các bạn khác để mời được từ 5 bạn tham gia trở lên, được giảm 50% học phí cho bạn đó.

(nếu học viên cần xuất Hóa đơn, thì phí trên chưa bao gồm thuế VAT 5%)

 

KẾT QUẢ : Kết hợp với bài tập trong quá trình học tập, cuối khóa có bài kiểm tra để cấp GIẤY CHỨNG NHẬN khóa học “NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ATTP VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ATTP THEO HACCP, ISO 22000, ISO 9001

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC: Văn phòng Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp, số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng (Khu Đô Thị Nam Việt Á – Nam cầu Tuyên Sơn).

Điện thoại : 0983 088 626 (Zalo) / 0911 787 630 (thầy Toàn).

Email : quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

Website : ibtc.com.vn

 

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌCHọc viên được trang bị kiến thức về quản lý ATTP một cách có hệ thống, từ nắm bắt quy định pháp luật hiện hành, đến triển khai áp dụng hệ thống HACCP, đến việc hiểu biết và thực hiện ISO 22000, tích hợp với công tác QLCL theo ISO 9001 (nếu DN có áp dụng đồng thời), duy trì, cải tiến hiệu quả HTQLCL, từ đó có năng lực thực hiện và kiểm soát công việc tại nơi công tác chặt chẽ, khoa học, đáp ứng yêu cầu về quản lý ATTP cho DN.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Sinh viên các ngành kỹ thuật thích hợp sắp ra trường; Người đã đi làm trong DN, trong ngành thực phẩm; Nhân viên kiểm tra chất lượng hàng TP ở Siêu thị, Nhà hàng; Nhân viên QA, QC; .... tất cả các bạn quan tâm, có nhu cầu.

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP, PHỤC VỤ CÁC BẠN, THÂN ÁI!