ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ISO 22001:2018

Tiêu chuẩn ISO 22001 cung cấp công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục có thể đáp ứng yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác

ISO 22001:2018 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Giúp Tổ chức giáo dục:

  • Cải thiện chất lượng giáo dục;
  • Mang lại kết quả tốt hơn cho người học;
  • Nâng cao hiệu quả đầu ra; uy tín của tổ chức giáo dục;
  • Nâng cao sự hài lòng khách hàng, người sử dụng dịch vụ giáo dục;
  • Hội nhập quốc tế về giáo dục; tạo cơ hội để công nhận, thừa nhận lẫn nhau sản phẩm giáo dục.

        ...

Giảng viên, Chuyên gia tư vấn đào tạo:

  • Có chứng chỉ sư phạm;
  • Hơn 20 năm trực tiếp đào tạo, giảng dạy;
  • Đã đào tạo, tư vấn ISO 9001 HTQLCL cho nhiều tổ chức giáo dục _ là tiêu chuẩn được xem là tiền đề của ISO 22001 ngày nay

Quý cơ quan có nhu cầu Đào tạo, Tư vấn, Hướng dẫn áp dụng ISO 22001

Mời liên hệ: 0983 088 626 / 0911 787 630 (GV, Chuyên gia Nguyễn Văn Toàn)

Đăng ký đào tạo, tư vấn tại đây: https://forms.gle/tDFmduUUu8QvNMw86

Trân trọng!

 
Zalo: 0983 088 626