CHUẨN HÓA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH LAS-XD THEO ISO/IEC 17025 VÀ ĐÁP ỨNG THEO NĐ 62/2016/NĐ-CP VÀ 35/2023/NĐ-CP

Nâng cấp Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD theo ISO/IEC 17025 sớm là cần thiết nhằm phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, quy định về điều kiện năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể, phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký.

Điểm d khoản 1 Điều 6 của Nghị định này quy định về hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD, trong đó gồm: Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này, phù hợp với từng trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại hoặc bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD.

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đó hướng dẫn nội dung đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD về năng lực thực tế của phòng thí nghiệm, trong đó gồm các tài liệu về hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 như:

 1. Sổ tay chất lượng;
 2. Quy trình lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản và mã hóa mẫu thí nghiệm;
 3. Quy trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng;
 4. Quy trình đào tạo;
 5. Quy trình quản lý tài liệu kỹ thuật;
 6. Quy trình quản lý, sử dụng, vận hành máy móc, trang thiết bị thí nghiệm;

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau khi được đăng ký, đánh giá đạt yêu cầu theo Nghị định mới sẽ được cấp mã định danh theo tỉnh thành cấp mã số và số thứ tự của phòng thí nghiệm được cấp. Ví dụ: LAS-XD 01 (tỉnh An Giang), LAS-XD 15 (thành phố Đà Nẵng); LAS-XD 01.023 là mã số định danh PTN thứ 23 do tỉnh An Giang cấp; LAS-XD 15.011 là mã số định danh PTN thứ 11 do TP. Đà Nẵng cấp

Do vậy, Quý Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD cần sử dụng các lựa chọn sau:

Lựa chọn 1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý năng lực Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được công nhận hoặc tự công bố phù hợp.

Lựa chọn 2. Xây dựng các tài liệu theo ISO/IEC 17025, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, lập các hồ sơ áp dụng để nộp đăng ký và duy trì sau đó.

Khi áp dụng lựa chọn 1 hoặc 2 thì Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD cần phải cử nhân sự tham gia các khóa học về quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, được cấp giấy chứng nhận để nộp hồ sơ đăng ký gồm:

 1. Nhận thức chung về quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
 2. Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Hình thức đào tạo, tư vấn: trực tiếp, trực tuyến (online)

Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp chuyên cung cấp các khóa đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và tư vấn, hướng dẫn xây dựng các tài liệu, lập hồ sơ áp dụng theo tiêu chuẩn này để giúp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD đáp ứng yêu cầu của các Nghị định nêu trên khi nộp hồ sơ đăng ký và hỗ trợ sau đó khi phòng thí nghiệm có nhu cầu.

Quý Cơ sở, Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD có nhu cầu, xin liên hệ:

 • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp
 • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 (Hotline); E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
 • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com
Zalo: 0983 088 626