Kế hoạch Tư vấn

Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO, HACCP tại cơ sở, doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 2024: ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,...

Tư vấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn: ISO/IEC 17025; ISO 15189 & CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN; ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; ... CHẤT...

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... 2023

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... 2023

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... năm 2023

Tư vấn, đào tạo quản ly chất lượng và ISO 9001 cho doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TƯ VẤN NĂM 2022

IBTC cung cấp dịch vụ tư vấn sát đúng với thực tiễn & nhu cầu của doanh nghiệp, dễ áp dụng, mang lại hiệu quả, giảm lãng...

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO/IEC 17025,...

Kế hoạch tư vấn, chứng nhận năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ...

Zalo: 0983 088 626