ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP, ISO 22000 (CHẤT LƯỢNG NHẤT, HOT NHẤT HIỆN NAY)

Đào tạo, tư vấn, cung cấp kiến thức thực tiễn, bài tập mẫu dễ hiểu về áp dụng quản lý ATTP, HACCP Rev.2020, ISO 22000, ISO 9001,...

IBTC TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

THEO LUẬT ĐỊNH, TIÊU CHUẨN HACCP Rev.2020, ISO 22000, ISO 9001

[Thời gian khóa học: 08 buổi + Bài tập thực hành, tổ chức hàng tuần, kể cả tối, thứ 7, CN]

(QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÒNG NGỪA MỐI NGUY &  RỦI RO;

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM)

HÌNH THỨC: ONLINE, TRỰC TIẾP

KHÓA HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG VỀ:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VN, YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ; QLCL SP THEO TIÊU CHUẨN HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 VÀ CÁC NỘI DUNG VẬN DỤNG THỰC TIỄN TẠI DOANH NGHIỆP ĐỂ BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG, MỘT KCS, QAQC TỐT, HIỆU QUẢ, CÓ UY TÍN.

Chuyên đề 1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ATTP

 1. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa & Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật
 2. Luật An toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn (tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, thử nghiệm mẫu,...)
 3. Thông tư quản lý chung: giới hạn thuốc BVTV, phụ gia, phẩm màu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, lấy mẫu, khám sức khỏe,...
 4. Quy phạm thực hành sản xuất tốt (Việt Nam, Codex)
 5. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm thực phẩm (quy chuẩn riêng, quy chuẩn chung)
 6. Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn quốc tế (CODEX, ISO, ...) về chất lượng, an toàn thực phẩm
 7. các Quyết định, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thông

Bài tập nhỏ theo chuyên đề pháp luật về ATTP

Chuyên đề 2. NHẬN THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Khách hàng
 2. Sản phẩm 
 3. Quá trình
 4. Chất lượng
 5. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
 7. Chất lượng tổng hợp
 8. Đặc điểm, đặc tính chất lượng
 9. Các nhận thức sai lầm về chất lượng
 10. Quản lý chất lượng
 11. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000
 12. Lợi ích của việc áp dụng HTQLCL đúng cách

Bài tập nhỏ theo chuyên đề QLCL & ISO 9000

Chuyên đề 3. HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN HACCP Rev.2020

 1. Giới thiệu
 2. Nguyên tắc chung
 3. Thuật ngữ, định nghĩa
 4. Chương 1. Thực hành vệ sinh tốt (GHP)

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VÀ KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY THỰC PHẨM

PHẦN 2. SẢN XUẤT SƠ CẤP

PHẦN 3. THIẾT LẬP – THIẾT KẾ CƠ SƠ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ

PHẦN 4. ĐÀO TẠO VÀ NĂNG LỰC

PHẦN 5. THIẾT LẬP BẢO DƯỠNG, LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG, VÀ KIỂM SOÁT DỊCH HẠI

PHẦN 6. VỆ SINH CÁ NHÂN

PHẦN 7. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG

PHẦN 8. THÔNG TIN CỦA SẢN PHẨM VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHẦN 9. VẬN CHUYỂN

 1. Chương 2. Hướng dẫn áp dụng hệ thống HACCP Rev.2020

​​PHẦN 1. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG HACCP

PHẦN 2. CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG HACCP

PHẦN 3: ÁP DỤNG

Ghi chú: Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 bổ sung kiểm soát chất gây dị ứng, được xem như "Mối nguy thứ tư" bên cạnh mối nguy Sinh học, Hóa học, Vật lý

Bài tập lớn HACCP, HV thuyết trình sau khi hoàn thành bài tập để GV hướng dẫn hoàn thiện

Chuyên để 4. GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ISO 22000:2018

 1. Tổng quan về ISO 22000
 2. Phạm vi áp dụng
 3. Thuật ngữ, định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức (phân tích môi trường kinh doanh, xác định phạm vi áp dụng, xác định HTQL ATTP)
 5. Sự lãnh đạo, Chính sách ATTP, trách nhiệm và quyền hạn
 6. Hoạch định (Rủi ro & cơ hội; Mục tiêu hệ thống ATTP,…)
 7. Quản lý nguồn lực (nhân sự, năng lực, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, kiểm soát SPDV do bên ngoài cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm soát thông tin dạng văn bản,…)
 8. Thực hiện Hệ thống ATTP (Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện; Chương trình tiên quyết (PRP); Hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp; Kiểm soát mối nguy; Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy; Kiểm soát việc giám sát và đo lường; Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy; Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình; …
 9. Đánh giá kết quả thực hiện (Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá; Đánh giá nội bộ; Xem xét của lãnh đạo)
 10. Cải tiến (Sự không phù hợp và hành động khắc phục; Cải tiến liên tục; Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).

Bài tập nhỏ theo chuyên đề ISO 22000

Chuyên để 5. GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ISO 9001:2015 

 1. Giới thiệu HTQLCL theo ISO 9000
 2. Tóm tắt các yêu cầu của ISO 9001:2015
 3. Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, tích hợp với HACCP Rev.2020, ISO 22000

Hỗ trợ. CHIA XẺ CÁC TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ATTP

 1. Hoạt động chứng nhận các hệ thống HACCP Rev.2020, ISO 22000, ISO 9001
 2. Hoạt động duy trì, cải tiến, cập nhật hệ thống quản lý
 3. Hoạt động mở rộng, điều chỉnh hệ thống
 4. Tích hợp các hệ thống quản lý với hoạt động quản trị doanh nghiệp
 5. ÔN TẬP

Bài kiểm tra cuối khóa

Ghi chú: Khóa học chú trọng việc tương tác thường xuyên với người học, hỏi – đáp; làm bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, giảng giải. Học viên cần có máy vi tính.

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC: Học viên được trang bị kiến thức về quản lý ATTP một cách có hệ thống: từ nắm bắt kỹ các quy định pháp luật hiện hành, công bố đảm bảo điều kiện ATTP để sản xuất, chứng nhận/ công bố Hợp chuẩn/ Hợp quy sản phẩm, đến triển khai áp dụng hệ thống HACCP rev.2020, đến việc hiểu biết và thực hiện ISO 22000, tích hợp với công tác QLCL theo ISO 9001 (nếu DN có áp dụng đồng thời), duy trì, cải tiến hiệu quả HTQLCL, từ đó có năng lực thực hiện và kiểm soát công việc tại nơi công tác chặt chẽ, khoa học, đáp ứng yêu cầu về quản lý ATTP cho DN.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Sinh viên các ngành kỹ thuật thích hợp sắp ra trường; Người đã đi làm trong DN, trong ngành thực phẩm; Nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa thực phẩm, nông sản, thủy hải sản ở Siêu thị, Nhà hàng; Nhân viên KCS, QAQC; .... về sản xuất, chế biến, cung ứng, kinh doanh thực phẩm & tất cả các bạn quan tâm, có nhu cầu.

THỜI GIAN HỌC : 08 BUỔI : học vào buổi tối, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (hoặc các ngày trong tuần)_ khi đủ số học viên cần thiết (từ 05 học viên trở lên). Ngày học cụ thể, Công ty sẽ thông báo cho các bạn đã đăng ký sau khi xếp lớp. Trường hợp Cơ sở, Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo riêng tại đơn vị thì trao đổi thông tin với IBTC để xác định, thống nhất nhu cầu thực hiện.

ĐĂNG KÝ : Các bạn quan tâm khóa học, xem thông tin liên hệ ở cuối bài viết để đăng ký. Công ty sẽ gửi mail Phiếu đăng ký đào tạo và xác nhận trước với các bạn để tham dự. Phiếu đăng ký online tại đâyhttps://forms.gle/2gy9NFnscajcPeim8

KẾT QUẢ : Kết hợp với bài tập trong quá trình học tập, cuối khóa có bài kiểm tra để cấp GIẤY CHỨNG NHẬN khóa học “NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ATTP THEO LUẬT ĐỊNH & CÁC TIÊU CHUẨN HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015

GIẢNG VIÊN : Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo, Đánh giá Trưởng, với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm định, đo lường, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng thực phẩm. Trong đó, gần 20 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, ISO/IEC 17025;… Đánh giá chứng nhận, hướng dẫn công bố sản phẩm Hợp chuẩn Hợp quy; …. ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHUYÊN SÂU, THỰC TIỄN, DỄ HIỂU, DỄ ÁP DỤNG!

HỌC PHÍ: Thời gian và học phí sẽ báo theo số lượng, nhu cầu cụ thể. Tham khảo các lựa chọn sau:

 • Lựa chọn 1: Học Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020: Học phí SV: 1.000.000đ/HV/Khóa 4 buổi; Người đi làm: 1.200.00.000đ/HV/Khóa 4 buổi
 • Lựa chọn 2: Học Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 & ISO 22000: Học phí SV: 1.200.000đ/HV/Khóa 6 buổi; Người đi làm: 1.400.000đ/HV/Khóa 6 buổi
 • Lựa chọn 3: Học Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 & ISO 22000 & Quy định pháp luật về quản lý ATTP: Học phí SV: 1.400.000đ/HV/Khóa 6 buổi; Người đi làm: 1.600.000đ/HV/Khóa 6 buổi
 • Lựa chọn 4: Học Tiêu chuẩn HACCP Rev.2020 & ISO 22000 & ISO 9001 & Quy định pháp luật về quản lý ATTP: Học phí SV: 1.600.000đ/HV/Khóa 8 buổi; Người đi làm: 1.800.000đ/HV/Khóa 8 buổi

NGOÀI RA, BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC "KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM"

Chính sách khuyến khích: ưu tiên các học viên đăng ký sớm; sẽ có chính sách khuyến khích đối với học viên là đầu mối mời được nhiều bạn tham gia khóa học!

LIÊN HỆ :

 • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp
 • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 (Hotline); E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
 • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com

Website : http://ibtc.com.vn

https://www.facebook.com/daotaoquantridoanhnghiepibtc/

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP, PHỤC VỤ CÁC BẠN, THÂN ÁI!

----------------------------------

CÁC KHÓA HỌC KHÁC BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM TẠI ĐÂY

TT

Tên khóa học

Thời lượng

Học phí online

Học phí tại DN

 1.  

Cập nhật kiến thức mới về quản lý ATTP và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn HACCP phiên bản 2020 (Rev.2020), cấp GCN

04 buổi

Tùy số lượng đăng ký

Thỏa thuận

(tùy theo số khóa học, số học viên, thời lượng khóa học, địa điểm tổ chức khóa học)

 1.  

Cập nhật kiến thức mới về quản lý ATTP và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, cấp GCN

04 buổi

nt

 1.  

Hướng dẫn áp dụng các Quy phạm sản xuất và tiêu chuẩn ISO 22002-1/2/3/4/5/6 (tùy ngành sx)

02 buổi

nt

 1.  

Đánh giá viên nội bộ/ ĐGNB nâng cao Hệ thống quản lý ATTP theo 22000:2018, cấp GCN

04 buổi

nt

 1.  

Nghiệp vụ quản lý An toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật (luật định), tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, ISO 9001, cấp GCN

08 buổi

nt

 1.  

Đào tạo, cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (theo quy định của BYT)

1-2 buổi

nt

 1.  

Nhận thức và hướng dẫn áp dụng thực hành sản xuất tốt theo GMP, cấp GCN

04 buổi

nt

 1.  

Nhận thức và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho phòng thí nghiệm, cấp GCN

04 buổi

nt

 1.  

Nghiệp vụ quản lý Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QAQC), cấp GCN

04 buổi

nt

 1.  

Thực hành phương pháp 5S (Nhận thức, Thực hành, Đánh giá 5S), cấp GCN

04 buổi

nt

***

Tư vấn xây dựng, chứng nhận HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 9001, 5S,…

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Zalo: 0983 088 626