Quản lý rủi ro

Áp dụng hệ thống kinh doanh liên tục- doanh nghiệp giảm mối lo về rủi ro

Áp dụng hệ thống kinh doanh liên tục- doanh nghiệp giảm mối lo về rủi ro

Tiêu chuẩn ISO 22301- Hệ thống kinh doanh liên tục với mục đích thiết lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét,...

Những hiệu quả không ngờ từ Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301:2012

Những hiệu quả không ngờ từ Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn...

ISO 22301 được thiết kế nhằm giúp quản lý rủi ro ảnh hưởng đến tính liên tục của doanh nghiệp và đảm bảo việc phục hồi doanh...

Hướng dẫn startup xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro trọn gói

Hướng dẫn startup xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro trọn gói

Công ty lớn quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị và tránh thiệt hại. Với startup, đây là...

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018, ‘bảo bối’ giúp các tổ chức quản lý rủi ro dễ dàng

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018, ‘bảo bối’ giúp các tổ chức quản lý rủi ro dễ dàng

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 giúp quá trình quản lý rủi ro ở một tổ chức được diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. Thiệt hại đối...

Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Bài học tốt từ khủng hoảng

Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Bài học tốt từ khủng hoảng

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (DN) là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều...

Zalo: 0983 088 626