Tư vấn

Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO, HACCP tại cơ sở, doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 2024: ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,...

Tư vấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn: ISO/IEC 17025; ISO 15189 & CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN; ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; ... CHẤT...

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... 2023

KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... 2023

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... năm 2023

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 5S

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 5S

5S ĐỂ SẠCH HƠN, ĐẸP HƠN VÀ NĂNG SUẤT CAO HƠN!

Tư vấn, đào tạo quản ly chất lượng và ISO 9001 cho doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TƯ VẤN NĂM 2022

IBTC cung cấp dịch vụ tư vấn sát đúng với thực tiễn & nhu cầu của doanh nghiệp, dễ áp dụng, mang lại hiệu quả, giảm lãng...

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

Các bạn quan tâm vào đăng ký để tham gia các khóa học bổ ích, chất lượng, hiệu quả cho công việc nhé!

PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các bạn quan tâm vào đăng ký để được tư vấn hoặc tham gia các khóa học bổ ích, chất lượng, hiệu quả cho công việc nhé!

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO/IEC 17025,...

Kế hoạch tư vấn, chứng nhận năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ...

Xử lý dữ liệu xét nghiệm trên máy tính áp dung ISO 15189

Đào tạo, Tư vấn Quản lý Phòng xét nghiệm ISO 15189 : 2012

tư vấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hiệu quả ISO 15189 cho PXN, tích hợp với quyết định 2426 của Bộ Y tế và lồng ghép...

Quan sát thực nghiệm vi sinh vật tại PTN áp dụng ISO/IEC 17025

Đào tạo, Tư vấn Quản lý Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17025 chuyên sâu, có chất lượng, dễ duy trì và cải tiến, quản lý PTN đơn giản hơn,...

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Zalo: 0983 088 626