Tư vấn

Tư vấn, đào tạo quản ly chất lượng và ISO 9001 cho doanh nghiệp

KẾ HOẠCH TƯ VẤN NĂM 2022

IBTC cung cấp dịch vụ tư vấn sát đúng với thực tiễn & nhu cầu của doanh nghiệp, dễ áp dụng, mang lại hiệu quả, giảm lãng...

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

Các bạn quan tâm vào đăng ký để tham gia các khóa học bổ ích, chất lượng, hiệu quả cho công việc nhé!

PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các bạn quan tâm vào đăng ký để được tư vấn hoặc tham gia các khóa học bổ ích, chất lượng, hiệu quả cho công việc nhé!

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO/IEC 17025,...

Kế hoạch tư vấn, chứng nhận năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ...

Xử lý dữ liệu xét nghiệm trên máy tính

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PXN ISO 15189 : 2012

IBTC chuyên tư vấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hiệu quả ISO 15189 cho PXN, tích hợp với quyết định 2426 của Bộ Y tế và...

Quan sát thực nghiệm vi sinh vật tại PTN

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

IBTC có các Chuyên gia hoạt động trong PTN trên 25 năm kinh nghiệm; đã tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho hàng trăm PTN trên cả...

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN QLCL, NSCL, PTN, PXN

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động...

Zalo: 0983 088 626