Quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

NĂNG CAO NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO/IEC...

Phiên bản đang áp dụng hiện nay là ISO/IEC 17025 : 2017 (TCVN ISO/IEC 17025 : 2017), bên cạnh quy định các yêu cầu về kiểm soát...

Chu trình PDCA: vận dụng vào quản lý theo hệ thống

QUẢN LÝ Y TẾ THEO HỆ THỐNG: VẬN DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC...

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, cơ bản dựa trên ba trụ cột chính đó là: Tiếp cận theo quá trình,...

Nâng cao sức cạnh tranh ngành thực phẩm thông qua tiêu chuẩn và thương hiệu

Nâng cao sức cạnh tranh ngành thực phẩm thông qua tiêu chuẩn và thương hiệu

Đó là chủ đề của cuộc hội thảo do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao...

Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 4.1 có gì mới?

Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 4.1 có gì mới?

Tiêu chuẩn Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 Là một trong những tiêu chuẩn phát triển về sản xuất thực phẩm an toàn...

HACCP trong ngành dịch vụ bán lẻ và thực phẩm ứng dụng thế nào?

HACCP trong ngành dịch vụ bán lẻ và thực phẩm ứng dụng thế nào?

Dựa vào HACCP doanh nghiệp và nhà quản lý có thể đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động của ngành trong việc kiểm soát các yếu...

Tuyên bố chung ngày công nhận thế giới 2018:

Tuyên bố chung ngày công nhận thế giới 2018:

Hướng đến một môi trường làm việc an toàn, các sản phẩm an toàn, giao thông an toàn, thực phẩm an toàn, là các khía cạnh của...

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm bền vững cho nhà quản lý

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm bền vững cho nhà quản lý

Các nhà khoa học thường bỏ qua một vài cách trực quan nhưng ít hiển nhiên hơn để giảm năng lượng sử dụng trong phòng thử nghiệm.

Phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025

Quản lý phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn ISO/IEC 17025

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn thông qua việc hiểu và áp dụng ISO/IEC 17025 thực chất, linh hoạt

Zalo: 0983 088 626