Giới thiệu công tác tư vấn

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như:

Quản lý chất lượng, với ISO 9001, ISO 16949, ISO 13485, TQM, …
Quản lý môi trường, với ISO 14001 và các tiêu chuẩn thuộc Bộ tiêu chuẩn ISO 14000
Với các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp đạt được mục đích, mục tiêu quản trị của mình nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh. 
Hoạt động tư vấn chủ yếu thực hiện theo nhu cầu cụ thể của khách hàng, cơ bản theo các bước sau:

  • Bước 1: Khảo sát, hiểu rõ nhu cầu tư vấn của khách hàng
  • Bước 2: Thiết kế chương trình tư vấn gửi đến khách hàng
  • Bước 3: Hai bên xem xét, góp ý điều chỉnh, chấp thuận.
  • Bước 4: Thực hiện tư vấn, đào tạo tại khách hàng
  • Bước 5: Đánh giá, xem xét hệ thống quản lý để đảm bảo có hiệu lực và phù hợp.
  • Bước 6: Theo dõi đánh giá chứng nhận, hướng dẫn khắc phục để khách hàng được cấp Giấy chứng nhận.
  • Bước 7: Xem xét, đánh giá, cải tiến quá trình tư vấn đã thực hiện (kể cả thu nhận ý kiến phản hồi của khách hàng).
Zalo: 0983 088 626