Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... "> Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... ">

Giới thiệu Tư vấn

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 5S

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 5S

5S ĐỂ SẠCH HƠN, ĐẸP HƠN VÀ NĂNG SUẤT CAO HƠN!

Xử lý dữ liệu xét nghiệm trên máy tính áp dung ISO 15189

Đào tạo, Tư vấn Quản lý Phòng xét nghiệm ISO 15189 : 2012

tư vấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hiệu quả ISO 15189 cho PXN, tích hợp với quyết định 2426 của Bộ Y tế và lồng ghép...

Quan sát thực nghiệm vi sinh vật tại PTN áp dụng ISO/IEC 17025

Đào tạo, Tư vấn Quản lý Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17025 chuyên sâu, có chất lượng, dễ duy trì và cải tiến, quản lý PTN đơn giản hơn,...

Khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN QLCL ISO 9001, ISO 22000, NSCL, PTN ISO 17025, PXN ISO...

Hoạt động tư vấn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO 31000, ISO 56000, ISO 15189, ISO/IEC 17025, .... thực chất và có chất lượng giúp...

Zalo: 0983 088 626