Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... "> Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể, như: ... ">

Giới thiệu Tư vấn

Xử lý dữ liệu xét nghiệm trên máy tính

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PXN ISO 15189 : 2012

IBTC chuyên tư vấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hiệu quả ISO 15189 cho PXN, tích hợp với quyết định 2426 của Bộ Y tế và...

Quan sát thực nghiệm vi sinh vật tại PTN

Đào tạo, Tư vấn Quản lý PTN ISO/IEC 17025:2017

IBTC có các Chuyên gia hoạt động trong PTN trên 25 năm kinh nghiệm; đã tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho hàng trăm PTN trên cả...

Khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN QLCL, NSCL, PTN, PXN

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới hoặc cơ cấu, tái cấu trúc lại hoạt động...

Zalo: 0983 088 626