Kế hoạch đào tạo

Đào tạo nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 cho sinh viên công nghệ thực phẩm, sinh học,...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2022

IBTC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bổ ích, thực tiễn, mang lại hiệu quả tức thời, rõ rệt cho người học.

Đào tạo quản lý Phòng Thí nghiệm theo ISO/IEC 17025

Kế hoạch đào tạo năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác đào tạo gắng với thực tiễn về Quản lý PTN, PXN, QLCL,...

Zalo: 0983 088 626