Kế hoạch đào tạo

Đào tạo Nhận thức chất lượng & Tiêu chuẩn ISO 9001; Đánh giá nội bộ ISO 9001 tại doanh nghiệp

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2024: ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GLP,...

Đào tạo, tư vấn chất lượng, thực tế, hiệu quả: ISO/IEC 17025; ISO 15189; ISO 9001; ISO 22000; HACCP; GLP; GMP; KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM;...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S, ATTP,... 2023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S, ATTP,... 2023

Đào tạo ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S, ATTP,... năm 2023 chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý!

Đào tạo nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 cho sinh viên công nghệ thực phẩm, sinh học,...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2022

IBTC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bổ ích, thực tiễn, mang lại hiệu quả tức thời, rõ rệt cho người học.

Đào tạo quản lý Phòng Thí nghiệm theo ISO/IEC 17025

Kế hoạch đào tạo năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác đào tạo gắng với thực tiễn về Quản lý PTN, PXN, QLCL,...

Zalo: 0983 088 626