Kế hoạch đào tạo năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác đào tạo gắng với thực tiễn về Quản lý PTN, PXN, QLCL, NSCL,...

  • Kế hoạch đào tạo: NĂM 2021

Đây là Kế hoạch đào tạo chung (sẽ được mở khi có đủ số học viên đăng ký cần thiết hoặc theo Hợp đồng đào tạo)

=> Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để bố trí lớp cụ thể riêng!

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626 (thầy Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.KD); Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

Mã số khóa học

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.QMS-02

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

IBTC.QMS-08

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

IBTC.QMS-09

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

IBTC.QMS-10

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

IBTC.EMS-04

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

IBTC.FSMS-02

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

IBTC.FSMS-03

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

IBTC.FSMS-04

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.FSMS-06

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

IBTC.LAB-01

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

IBTC.LAB-02

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

IBTC.LAB-03

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.LAB-05

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

IBTC.LAB-06

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

IBTC.MLS-01

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

IBTC.QPT-01

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

IBTC.EXP-01

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

IBTC.BCM-01

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

IBTC.ESMS-01

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

IBTC.QTDN.xx

Theo nhu cầu thực tiễn của tổ chức / doanh nghiệp

Ghi chú:

  • mã số Khóa học, xem tại mục “DANH MỤC ĐÀO TẠO” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các khóa đào tạo theo yêu cầu.
  • Hình thức đào tạo: tại Quý tổ chức/ doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng IBTC
Zalo: 0983 088 626