ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ATTP, HACCP, ISO 22000, QLCL ISO 9001, 5S HIỆU QUẢ, HOT

Các khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm, HACCP, ISO 22000, ISO 9001 thực sự, chất lượng, hiệu quả!

Kính gửi: Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp xin trân trọng giới thiệu đến Quý cơ quan, các bạn đã đi làm, sinh viên có nhu cầu đào tạo các khóa khóa học về Quản lý chất lượng, ISO 9001, Quản lý ATTP, HACCP, ISO 22000, 5S … để tham khảo xây dựng kế hoạch đào tạo năm tiếp theo hoặc đăng ký tham dự theo nhu cầu cá nhân

TT

Tên khóa học

Thời lượng

dự kiến

Học phí online

Học phí tại DN

 1.  

Nhận thức chung về Quản lý chất lượng và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

02 ngày

840.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

Thỏa thuận

(tùy theo số khóa học, số học viên, thời lượng khóa học, địa điểm tổ chức khóa học)

 1.  

Đánh giá viên nội bộ/ ĐGNB nâng cao Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

02 ngày

945.000 – 1.260.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

 1.  

Quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý chất lượng & theo ISO 9001:2015

01 ngày

525.000 đ/HV/ Khóa 1 ngày

 1.  

Xây dựng, áp dụng, đánh giá tích hợp các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/ OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 17025,…)

02 -03 ngày

1.470.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

 1.  

Nhận thức chung về quản lý ATTP và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn HACCP/ ISO 22000:2018

02 ngày

945.000 - 1.050.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

 1.  

Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

02 ngày

1.050.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

 1.  

Quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý an toàn thực phẩm & theo HACCP/ ISO 22000

01 ngày

630.000 đ/HV/ Khóa 1 ngày

 1.  

Nghiệp vụ quản lý An toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật (luật định), tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, ISO 9001

04 ngày

(08 buổi)

1.440.000 – 1.800.000 đ/HV/ Khóa

 1.  

Nghiệp vụ quản lý Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QAQC)

02 -03 ngày

1.260.000 - 1.470.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

 1.  

Thực hành phương pháp 5S (Nhận thức,  Thực hành, Đánh giá 5S) trong tổ chức, doanh nghiệp

02 ngày

(tùy yêu cầu)

1.050.000 đ/HV/ Khóa 2 ngày

***

Tư vấn xây dựng, chứng nhận HACCP, ISO 22000, 5S

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Ghi chú

 • Có thể đào tạo riêng từng khóa hoặc tích hợp một số khóa có nhu cầu theo mức học phí thỏa thuận thông qua báo giá  và hợp đồng.
 • Tùy số lượng học viên đăng ký có thể được áp dụng mức chiếc khấu giảm giá thích hợp.
 • Thời gian học: giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật _  được bố trí linh hoạt.
 • Giảng viên gần 30 năm kinh nghiệm, tư vấn, đào tạo cho hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận.

Thông tin liên hệ

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, HỢP TÁC CỦA QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Trân trọng!

Zalo: 0983 088 626