Cuộc Cách mạng 4.0_Quốc gia thông minh

*** Đội ngũ IBTC hân hạnh giới thiệu *** Truy cập http://www.ibtc.com.vn để xem thêm về các Hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến và được tư...

Triển vọng Cách mạng 4.0 _ IBTC

IBTC - International Business Training Company phát lại chương trình Giới thiệu chi tiết về Cuộc Cách Mạng Công nghệ 4.0

IBTC Đào tạo chuyển đổi ISO 9001:2015 tại Công ty Điện lực Đăklăk

IBTC - International Business Training Company cung cấp chương trình tư vấn Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng. Quý Doanh...

Việt Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0 Dạy gì học gì để không thất nghiệp

IBTC - International Business Training Company phát lại chương trình Giới thiệu chi tiết về Cuộc Cách Mạng Công nghệ 4.0

Giới thiệu về Cuộc Cách Mạng 4.0

IBTC - International Business Training Company phát lại chương trình VTV1 Nói về Cuộc Cách mạng 4.0 đang được toàn thế giới quan tâm, theo dõi. Quý...

Chuyên đề 15 - Quản lý chất lượng bằng 7 công cụ thống kê - VTV2 -...

BTC - International Business Training Company phát lại chương trình Chuyên đề Năng suất Chất lượng trên kênh VTV2.

Chuyên đề 14 - Nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp...

IBTC - International Business Training Company phát lại chương trình Chuyên đề Năng suất Chất lượng trên kênh VTV2.

Chuyên đề 13 - TPM Công cụ duy trì hiệu suất máy, thiết bị - VTV2 -...

IBTC - International Business Training Company phát lại chương trình Chuyên đề Năng suất Chất lượng trên kênh VTV2.

Chuyên đề 12 - Áp dụng Lean bài học thành công của doanh nghiệp Việt Nam

*** Đội ngũ IBTC hân hạnh giới thiệu *** Truy cập http://www.ibtc.com.vn để xem thêm về các Hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến và được tư...

Chuyên đề 11 - ISO 22000 Giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

*** Đội ngũ IBTC hân hạnh giới thiệu *** Truy cập http://www.ibtc.com.vn để xem thêm về các Hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến và được tư...

Zalo: 0983 088 626