hscsc(Nguyễn Văn A)

Tieu chuẩn ISO 9001:2008 có hiệu lực đến khi nào?(NGUYÊN VĂN TOÀN)

Chào bạn,

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có hiệu lực áp dụng đến ngày 30/9/2018

Gửi câu hỏi

Zalo: 0983 088 626