Hội nhập quốc tế

5 XU HƯỚNG SẢN XUẤT TRONG THỜI 4.0

5 XU HƯỚNG SẢN XUẤT TRONG THỜI 4.0

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, được thúc đẩy bởi các tiến bộ bao gồm sản xuất thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo và Internet of...

Từ bóng đá nhìn tinh thần khởi nghiệp

Từ bóng đá nhìn tinh thần khởi nghiệp

Những ngày này, bóng đá mang đến cho dân tộc ta quá nhiều xúc cảm, từ bóng đá nhiều người nhìn thấy con đường để một Việt...

Mô hình kinh tế chia sẻ: Việt Nam đang thiếu một hạ tầng chính sách

Mô hình kinh tế chia sẻ: Việt Nam đang thiếu một hạ tầng chính sách

Theo bà Nguyễn Thị Tuệ Anh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM) cho biết, hiện nay khi mô hình kinh...

Nên ứng xử thế nào với mô hình kinh tế chia sẻ?

Nên ứng xử thế nào với mô hình kinh tế chia sẻ?

Nhiều chuyên gia cho rằng, dường như Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc xây dựng các quy định đối với các mô hình...

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Nền kinh tế chia sẻ đang mở ra nhiều cơ hội mới trong đó có cơ hội đầu tư, tạo việc làm cho người lao động và...

Tương lai của kinh tế chia sẻ (Kỳ I): Kinh tế nền tảng và tư duy quản lý

Tương lai của kinh tế chia sẻ (Kỳ I): Kinh tế nền tảng và tư duy quản...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định mô hình kinh tế chia sẻ thực chất là một mô hình, phương thức kinh doanh, là một bộ...

Chuyên gia: Tiêu chuẩn và chất lượng là sự sống còn cho xuất khẩu

Chuyên gia: Tiêu chuẩn và chất lượng là sự sống còn cho xuất khẩu

Những yếu tố nền tảng mà doanh nghiệp Việt cần xây dựng để có thể thâm nhập thị trường và phát triển bền vững là phải đảm...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong hội nhập thương mại quốc tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong hội nhập thương mại quốc tế

Mặc dù đã có nhiều bước tiến trong hội nhập với thế giới, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Hội nhập Quốc tế

Hội nhập Quốc tế

APEC 2017: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tiêu chuẩn, kỹ thuật quốc tế

Zalo: 0983 088 626