Từ bóng đá nhìn tinh thần khởi nghiệp

Những ngày này, bóng đá mang đến cho dân tộc ta quá nhiều xúc cảm, từ bóng đá nhiều người nhìn thấy con đường để một Việt Nam hùng cường.

Không phải ảo tưởng mà đó là sự thật nếu chúng ta biết phát huy tinh thần “quốc gia khởi nghiệp” hừng hực khí thế như bóng đá.

Đất nước ta từng được ví “rừng vàng biển bạc”, con người thông minh cần mẫn, được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử. Thời đại mới, người Việt ta sở hữu nhiều lợi thế để sánh vai các cường quốc năm châu.

Nhưng thành thực mà nói, mục tiêu đó đến nay vẫn chưa hoàn thành. Do đâu? Phải chăng tinh thần đoàn kết, tinh thần vì dân tộc, bản chất kiên cường quật khởi, khuất phục khó khăn của người Việt chưa được phát huy hết? Hãy nhìn sang bóng đá những ngày vừa qua và suốt trong năm 2018 để thấy rằng, không gì là không thể.

Chưa bao giờ cụm từ “khởi nghiệp” được nhắc đến nhiều như những năm gần đây, thậm chí đó không phải là cá nhân khởi nghiệp, xã hội khởi nghiệp, ngành nghề khởi nghiệp mà là “quốc gia khởi nghiệp” đã được định hình.

Nhưng như thế là chưa đủ để mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 trở thành hiện thực. Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc gặp mặt các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói đến yếu tố tinh thần trong khởi nghiệp là “chí lớn và sáng tạo”. Có nghĩa rằng, khởi nghiệp - ngoài cần vốn vẫn phải tạo dựng được nguồn nhân lực vừa có tinh thần khởi nghiệp, vừa có năng lực sáng tạo và có bản lĩnh chấp nhận mạo hiểm.

Thực tế cũng chứng minh rằng, sau khi khởi nghiệp thành công - để trường tồn và bén rễ vào lòng người, doanh nghiệp phải cho thấy sản phẩm của mình là hiện thân của niềm tự hào, đủ sức để chuyển tải hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Nhìn sang Nhật Bản và Hàn Quốc - họ có những “doanh nghiệp dân tộc”, đó không chỉ là cổ máy kiếm tiền mà còn hiện thân của ý chí, bản sắc con người. Vì thế những Toyota, Huyndai… trường tồn trên nền tảng dân tộc, được hậu thuẫn bởi niềm tin và hệ giá trị không thể lượng hóa bằng vật chất.

Bóng đá và khởi nghiệp, hai khái niệm dường như không liên quan nhau nhưng con đường dẫn đến thành công với bóng đá và cả phát triển kinh tế, về sâu xa phải dựa trên nền tảng đoàn kết, chung sức, tất cả vì mục tiêu phụng sự xã hội.

Zalo: 0983 088 626