DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 

TT

Tên hệ thống, công cụ quản lý

Tiêu chuẩn áp dụng

Mã số tư vấn

Thời gian tư vấn dự kiến

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001:2015

TV.9001

3-4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001:2015

TV.14001

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000:2018

TV.22000

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP)

TCVN 5603 : 2008

(CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003)

TV.HACCP

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

BS OHSAS 18001:2007

TV.18001

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội 

SA 8000:2014

ISO 26000:2010

TV.8000

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001:2011

TV.50001

4-6 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng - áp dụng tại các cơ sở cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan

ISO 13485:2004

TV.13485

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn

ISO/ IEC 17025:2017

TV.17025

4-6 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận sản phẩm

ISO/ IEC 17065:2012

TV.17065

6-8 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý

ISO/ IEC 17021-1:2015

TV.17021

6-8 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý của tổ chức giám định

ISO/ IEC 17020:2012

TV.17020

6-8 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lực phòng xét nghiệm y tế

ISO 15189:2012

TV.15189

6-8 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Phương pháp 5S và Đánh giá chứng nhận, cấp chứng chỉ

5S

TV.5S

3-4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng 7 công cụ thống kê

7 CCTK

TV.7CC

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng công cụ bảo trì năng suất toàn diện TPM

TPM

TV.TPM

4-6 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng VietGAP trồng trọt

QVCN hiện hành do Bộ NNPTNT ban hành

TV.VietGAPtt

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng VietGAP chăn nuôi

QVCN hiện hành do Bộ NNPTNT ban hành

TV.VietGAPcn

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng VietGAP thủy sản

QVCN hiện hành do Bộ NNPTNT ban hành

TV.VietGAPts

4 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

TCCS xx/yyyy

TV.TCCS

2 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo

ISO 56002:2019

TV.56002

5-6 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp sạch VietGAP

VietGAP

TV.VietGAP

4-6 tháng

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ

NNHC

TV.NNHC

4-6 tháng

 1.  

(các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác)

-

-

-

 

* Ghi chú:

 • "Thời gian tư vấn dự kiến": là thời gian từ khi bắt đầu tư vấn đến khi đăng ký chứng nhận/công nhận (nếu chứng nhận, công nhận).
 • Chi phí sẽ được đàm phán trong từng trường hợp cụ thể tùy thuộc phạm vi áp dụng. Trường hợp áp dụng nhiều lĩnh vực SXKD, nhiều địa điểm, số CBNV nhiều, lĩnh vực phức tạp,… thì chi phí tư vấn, đào tạo sẽ được tính tăng lên theo tỷ lệ phù hợp.
 • Trường hợp có yêu cầu chứng nhận, IBTC sẽ giới thiệu đối tác chứng nhận tin cậy cho khách hàng lựa chọn, khách hàng có thể ký hợp đồng trọn gọi cả chứng nhận với IBTC.
 • Quá trình thực hiện bao gồm cả: hỗ trợ đăng ký chứng nhận/công nhận và hướng dẫn khắc phục sau đánh giá (miễn phí).
 • Quá trình đào tạo, tư vấn, hướng dẫn được thực hiện bởi các Chuyên gia cao cấp trong từng lĩnh vực để mang lại giá trị gia tăng và hiệu quả rõ rệt cho tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thông tin liên hệ:
  • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp

  • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 ; E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
  • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com

                                                                               

 

Zalo: 0983 088 626