KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S, ATTP,... 2023

Đào tạo ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S, ATTP,... năm 2023 chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý!

  • Kế hoạch đào tạo: NĂM 2023

Đây là Kế hoạch đào tạo chung (sẽ được mở khi có đủ số học viên đăng ký cần thiết hoặc theo Hợp đồng đào tạo)

=> Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để bố trí lớp cụ thể riêng!

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626/ 0911 787 630 (GV. N.V.Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.ĐT);

Email: toannangsuatchatluong@gmail.com ; quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

Hệ thống, công cụ quản lý & tên khóa học (rút gọn)

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ISO 9001 _ Nhận thức

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

ISO 9001 _ Kỹ năng XD tài liệu

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

ISO 9001 _ Kỹ năng ĐGNB

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

ISO 9001 _ ĐGNB chuyên sâu

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

ISO 14001_ Nhận thức, ĐGNB

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

HACCP Rev.2020 _ Nhận thức & Hướng dẫn áp dụng

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

ISO 22000 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

ISO 22000 _ Xây dựng tài liệu

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

ISO 22000 _ Đánh giá nội bộ

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

ISO/IEC 17025 _ Nhận thức

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

ISO/IEC 17025 _ Thẩm định PP

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

ISO/IEC 17025_ Tính U

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

ISO/IEC 17025_ Đảm bảo CL

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

ISO/IEC 17025 _ Đánh giá nội bộ

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

ISO 50001 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

ISO 15189 _ Nhận thức

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

ISO 31000 _ Nhận thức

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

ISO 56000 _ Nhận thức

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

KAIZEN, 5S, QAQC, 7 Tools

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

KIẾN THỨC ATTP,

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ATTP

Thường xuyên theo nhu cầu của tổ chức / doanh nghiệp

Ghi chú:

  • mã số Khóa học, xem tại mục “DANH MỤC ĐÀO TẠO” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các khóa đào tạo theo yêu cầu.
  • Hình thức đào tạo: tại Quý tổ chức/ doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng IBTC hoặc online.
Zalo: 0983 088 626