KẾ HOẠCH TƯ VẤN NĂM 2022

IBTC cung cấp dịch vụ tư vấn sát đúng với thực tiễn & nhu cầu của doanh nghiệp, dễ áp dụng, mang lại hiệu quả, giảm lãng phí, nâng cao năng suất.

  • Kế hoạch tư vấn, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý: NĂM 2022

 [Đây là Kế hoạch tư vấn chung (thường được xúc tiến, ký kết theo Hợp đồng tư vấn, chứng nhận)!

Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để xác định nội dung cần thực hiện cụ thể riêng và chi phí tương ứng].

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626/ 0911 787 630 (Chuyên gia Trưởng Nguyễn Văn Toàn) hoặc 0911 041 949 / 0982 040 306 (P.KD);

Email: toannangsuatchatluong@gmail.com ; quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

 

Mã số tư vấn

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.TV-9001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-14001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-22000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-FSSC22000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-HACCP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-18001/45001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-8000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-50001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-31000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-13485

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17025

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-15189

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17065

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-5S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-7CCTK

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-LEAN

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI&BSC

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • mã số tư vấn, xem tại mục “DANH MỤC TƯ VẤN” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các chương trình, nội dung tư vấn theo yêu cầu.
Zalo: 0983 088 626