KẾ HOẠCH TƯ VẤN ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... 2023

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo ISO, IEC, GLP, GMP, HACCP, 5S,... năm 2023

  • Kế hoạch tư vấn, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý: NĂM 2023

 [Đây là Kế hoạch tư vấn chung (thường được xúc tiến, ký kết theo Hợp đồng tư vấn, chứng nhận)!

Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để xác định nội dung cần thực hiện cụ thể riêng và chi phí tương ứng].

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626 / 0911 787 630 (Chuyên gia Trưởng Nguyễn Văn Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.PTDV&ĐT);

Email: toannangsuatchatluong@gmail.com ; quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

 

Hệ thống, công cụ quản lý

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ISO 9001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 14001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 22000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FSSC 22000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HACCP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OHSAS 18001/ ISO 45001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SA 8000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 50001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 31000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 13485

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO/IEC 17025

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 15189

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO/IEC 17065

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KAIZEN, 5S, TPM

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 CCTK (7 TOOLS)

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LEAN

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 56000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IATF 16949

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HỆ THỐNG, CÔNG CỤ KHÁC

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

  • mã số tư vấn, xem tại mục “DANH MỤC TƯ VẤN” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các chương trình, nội dung tư vấn theo yêu cầu.
Zalo: 0983 088 626