KẾ HOẠCH TƯ VẤN, CHỨNG NHẬN 2024: ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ...

Tư vấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn: ISO/IEC 17025; ISO 15189 & CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN; ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; ... CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ TỨC THÌ!

  • Kế hoạch tư vấn, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý: NĂM 2024

 [Đây là Kế hoạch tư vấn chung (thường được xúc tiến, ký kết theo Hợp đồng tư vấn, chứng nhận)!

Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để xác định nội dung cần thực hiện cụ thể riêng và chi phí tương ứng].

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626 / 0911 787 630 (Chuyên gia Trưởng Nguyễn Văn Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.PTDV&ĐT);

Email: toannangsuatchatluong@gmail.com ; quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

 

Hệ thống, công cụ quản lý

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ISO 9001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 14001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 22000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FSSC 22000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HACCP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OHSAS 18001/ ISO 45001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SA 8000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 50001

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 31000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 13485

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO/IEC 17025

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 15189

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 15189_chuyển đổi sang phiên bản 2022     x x x x x x x x x x

ISO/IEC 17065

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KAIZEN, 5S, TPM

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 CCTK (7 TOOLS)

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LEAN

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ISO 56000

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IATF 16949

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HỆ THỐNG, CÔNG CỤ KHÁC

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

  • mã số tư vấn, xem tại mục “DANH MỤC TƯ VẤN” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các chương trình, nội dung tư vấn theo yêu cầu.
Zalo: 0983 088 626