Kế hoạch tư vấn, chứng nhận năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý PTN, PXN, QLCL, cải tiến Năng suất Chất lượng!

  • Kế hoạch tư vấn, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý: NĂM 2021

 [Đây là Kế hoạch tư vấn chung (thường được xúc tiến, ký kết theo Hợp đồng tư vấn, chứng nhận)!

Các cá nhân/ đơn vị có nhu cầu, xin liên hệ để xác định nội dung cần thực hiện cụ thể riêng và chi phí tương ứng].

=> Điện thoại & Zalo liên hệ: 0983 088 626 (thầy Toàn) hoặc 0911 041 949 (P.KD); Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

 

Mã số tư vấn

Tháng

01

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IBTC.TV-9001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-14001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-22000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-FSSC22000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-HACCP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-18001/45001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-8000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-50001

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-31000

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-13485

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17025

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-15189

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-17065

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-5S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-7CCTK

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-LEAN

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IBTC.TV-KPI&BSC

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • mã số tư vấn, xem tại mục “DANH MỤC TƯ VẤN” bên cạnh.
  • Quý tổ chức/ doanh nghiệp có thể đặt hàng với IBTC các chương trình, nội dung tư vấn theo yêu cầu.
Zalo: 0983 088 626