ĐÀO TẠO, TƯ VẤN QUẢN TRỊ RỦI RO ISO 31000 & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ISO 56000

Tiêu chuẩn ISO 31000 hướng dẫn quản lý rủi ro một cách có hệ thống cho tổ chức, doanh nghiệp; nó làm nền tảng cho các hoạt động quản trị rủi ro chiến lược, rủi ro tác nghiệp! Tiêu chuẩn ISO 56000 hướng dẫn quản lý đổi mới sáng tạo để khai thông các nguồn lực của doanh nghiệp, đặc biệt là con người, giúp làm tăng năng suất, tăng lợi thế cạnh tranh!

RỦI RO (RR) là tác động của sự không chắc chắn đến việc đạt được mục tiêu (ISO 31000)

Theo quan điển hiện đại, Rủi ro vừa có mặt tiêu cực vừa có mặt tích cực (chuyển hóa thành cơ hội), trong dân gian có câu "trong cái rủi có cái may" hay "trong cái nguy có cái cơ" chứ Rủi ro không chỉ hoàn toàn là các vấn đề tiêu cực.

Quản trị rủi ro

Nội dung cơ bản của quản trị rủi ro

Rủi ro xấu (chiếm phần lớn) có thể tàn phá các thành quả của doanh nghiệp, làm cho tổ chức phải mất nhiều phí tổn hơn, không đạt được các mục tiêu đã hoạch định, hoạt động SXKD thiếu tính ổn định và thường gây mất niềm tin của các nhà đầu tư.

Rủi ro luôn tồn tại trong mọi mặt, hoạt động của đời sống, doanh nghiệp (đặc biệt là các thay đổi có tính biến động lớn thời Covid & hậu Covid), nó có tính đối lập với cơ hội nhưng lại cùng tồn tại trong một thực thể thống nhất.

Quan tâm, hiểu và áp dụng hệ thống quản lý Rủi ro đúng cách theo phương pháp khoa học, sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất quản trị của mình & phát triển bền vững!

ISO 31000 đưa ra các Nguyên tắc, Khuôn khổ và Quá trình quản lý Rủi ro một cách có hệ thống, cùng các công cụ, kỹ thuật đánh giá Rủi ro khoa học sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp tạo lập và bảo vệ các giá trị của mình.

ISO 31000 làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai quản trị Rủi ro trong Quản trị Chiến lược, Quản trị Tác nghiệp và các hoạt động quản trị khác, cụ thể trong Quản trị Rủi ro dự án, Rủi ro trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Rủi ro trong đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, Rủi ro pháp lý, Rủi ro thanh khoản, Rủi ro lãi suất,...

Đào tạo quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp

Đào tào quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ năm 2021

Các tổ chức, doanh nghiệp cần đưa vào kế họach năm 2022 để chủ động triển khai thực hiện!

Xem công văn giới thiệu QUẢN LÝ RỦI RO theo ISO 31000 & QUẢN LÝ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO theo ISO 56000 tại đây: /uploads/files/IBTC_Gioi%20thieu%20dao%20tao%20Quan%20ly%20Rui%20ro%20ISO%2031000%20%26%20Doi%20moi%20sang%20tao%20ISO%2056000%20(12_2_2022)%20scan.pdf

Hiện nay Chính phủ, các địa phương có chương trình hỗ trợ (miễn phí hoặc đối ứng một phần) cho nội dung đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý này.

Thông tin liên hệ: 

  • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp
  • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 (Hotline); E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
  • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com

   Website : http://ibtc.com.vn

   https://www.facebook.com/daotaoquantridoanhnghiepibtc/

* Bạn có thể gửi Phiếu đăng ký tư vấn tại đây https://forms.gle/hWA99uQW4uHRRZ4D8 hoặc Phiếu đăng ký đào tạo tại đây https://forms.gle/9gRPnmGfsKaKJXzm9

Trân trọng!

Zalo: 0983 088 626