DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

DANH MỤC CÁC LOẠI HỆ THỐNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 

TT

Tên hệ thống, công cụ quản lý

Mã số tư vấn

Thời gian tư vấn dự kiến

Chi phí dự kiến

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

IBTC.TV-9001

3-4 tháng

Theo thỏa thuận

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

IBTC.TV-14001

4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

IBTC.TV-22000

4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000

IBTC.TV-FSSC22000

6-8 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP)

IBTC.TV-HACCP

3-4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các Tiêu chuẩn nước ngoài như: BRC, FDA, DIN, JIS,…

IBTC.TV-FSMS

6-8 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2018)

IBTC.TV-18001

4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội  theo SA 8000 hoặc ISO 26000

IBTC.TV-8000

4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011

IBTC.TV-50001

4-6 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000

IBTC.TV-31000

4-6 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng - áp dụng tại các cơ sở cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan theo ISO 13485:2016

IBTC.TV-13485

4 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn theo ISO/ IEC 17025:2017

IBTC.TV-17025

4-6 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý năng lực phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

IBTC.TV-15189

4-6 tháng

 

 1.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012

IBTC.TV-17065

6 tháng

 

 1.  

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng Phương pháp 5S

IBTC.TV-5S

3 tháng

 

 1.  

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng 7 công cụ thống kê

IBTC.TV-7CCTK

4 tháng

 

 1.  

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng Phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing)

IBTC.TV-LEAN

4 tháng

 

 1.  

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng Chỉ số thực hiện trọng yếu (KPI)

IBTC.TV-KPI

4 tháng

 

 1.  

Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng Chỉ số thực hiện trọng yếu (KPI) và Thẻ cân bằng điểm (BSC)

IBTC.TV-KPI&BSC

4-6 tháng

 

 1.  

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

 • "Thời gian tư vấn dự kiến": là thời gian từ khi bắt đầu tư vấn đến khi đăng ký chứng nhận/công nhận (nếu chứng nhận, công nhận).
 • Chi phí sẽ được đàm phán trong từng trường hợp cụ thể tùy thuộc phạm vi áp dụng. Trường hợp áp dụng nhiều lĩnh vực SXKD, nhiều địa điểm, số CBNV nhiều, lĩnh vực phức tạp,… thì chi phí tư vấn, đào tạo sẽ được tính tăng lên theo tỷ lệ phù hợp.
 • Trường hợp có yêu cầu chứng nhận, IBTC sẽ giới thiệu đối tác chứng nhận tin cậy cho khách hàng lựa chọn, khách hàng có thể ký hợp đồng trọn gọi cả chứng nhận với IBTC.
 • Quá trình thực hiện bao gồm cả: hỗ trợ đăng ký chứng nhận/công nhận và hướng dẫn khắc phục sau đánh giá (miễn phí).
 • Quá trình đào tạo, tư vấn, hướng dẫn được thực hiện bởi các Chuyên gia cao cấp trong từng lĩnh vực để mang lại giá trị gia tăng và hiệu quả rõ rệt cho tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thông tin liên hệ:
  • Ông: Nguyễn Văn Toàn; Điện thoại: 0983 088 626 / 0911 787 630

Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com

 • Ông : Võ Khắc Phi ; Điện thoại: 0982 040 306 / 0911 041 949

Email: qtdn.kd01@gmail.com

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                                               

 

Zalo: 0983 088 626