Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật, khung pháp lý cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, đất đai… để kinh tế tư nhân phát triển.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 vào chiều ngày 27/12, Chính phủ đã nghe, thảo luận về một số báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh cầnp/tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn, đất đai… để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh:VGP

Thủ tướng nhấn mạnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn, đất đai… để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: VGP

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đặc trưng 

Cụ thể, gồm Nghị quyết 05-NQ/TW về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chính phủ cũng đồng thời thảo luận về Nghị quyết 24 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần thực hiện quyết liệt hơn nữa chương trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, đi liền với đó là kiểm, đôn đốc.

Được biết, Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 27 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 05 của Trung ương và Nghị quyết 24 của Quốc hội về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. 

Đánh giá sơ bộ, kết quả thực hiện 64 chỉ tiêu định tính và định lượng được đặt ra tại Nghị quyết số 27 và các văn bản liên quan, đến nay có 28,13% mục tiêu dự kiến hoành thành, có 40,63% mục tiêu có khả năng hoàn thành và 31,25% mục tiêu cần có giải pháp thúc đẩy hoàn thành.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 11, theo Thủ tướng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một khái niệm đặc trưng của Việt Nam đã được nghiên cứu, hình thành, phát triển tốt thời gian qua nhưng các loại thị trường chưa phát triển đồng bộ.

Do đó, Thủ tướng nêu rõ, hình thành, phát triển mạnh mẽ các loại thị trường rất quan trọng mà trong điều hành thì quán triệt tinh thần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quy luật giá trị. Thủ tướng nhắc lại công tác kiểm tra, đôn đốc rất quan trọng.

Tạo mọi thuận lợi cho tư nhân phát triển

Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiều nội dung đối với thực hiện Nghị quyết 10. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, nguồn lực cho khu vực này dần được khơi thông. Cụ thể, dư nợ tín dụng của khu vực kinh tế tư nhân liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Đến tháng 9/2018, là 87,35%. 

Chính phủ theo đó đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực này, trong đó có xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đơn cử, từ tháng 10/2017 - 7/2018, hệ thống trang điện tử của Văn phòng Chính phủ đã chuyển 1.395 phản ánh, kiến nghị tới các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền và có hơn 85% đã được trả lời. 

Tuy nhiên, Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, một số địa phương chưa có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10, đặc biệt là thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khung pháp lý để phát triển kinh tế tư nhân. Các cấp, các ngành, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn, đất đai… để kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về việc phối hợp kiểm tra một số ngành, địa phương về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các địa phương trọng điểm, để thúc đẩy vấn đề này.

Zalo: 0983 088 626