HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM _ HIỆU CHUẨN & CHUYỂN ĐỔI ISO/IEC 17025 : 2005 SANG ISO/IEC 17025 : 2017

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế, quy định các yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, gọi chung là Phòng Thí nghiệm (PTN). Thông qua đó, giúp PTN chứng tỏ năng lực hoạt động của mình và khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng và nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các PTN, cũng như nâng cao khả năng công nhận và thừa nhận lẫn nhau của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn

ISO/IEC 17025 là gì

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế, quy định các yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, gọi chung là Phòng Thí nghiệm (PTN). Thông qua đó, giúp PTN chứng tỏ năng lực hoạt động của mình và khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng và nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các PTN, cũng như nâng cao khả năng công nhận và thừa nhận lẫn nhau của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (TN/HC).

 

Việc áp dụng ISO/IEC 17025 theo những yêu cầu nào và đạt được lợi ích gì

Việc áp dụng ISO/IEC 17025 cho hoạt động TN/HC là rất cần thiết và tạo ra giá trị gia tăng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Đối với Phòng thử nghiệm nội bộ: giúp Tổ chức chủ động trong việc TN/HC, đánh giá chính xác, kịp thời về chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm,… giúp giảm chi phí, thời gian chờ đợt, cũng như giảm rủi ro trong các hoạt động.
 • Đối với PTN dịch vụ: hoạt động thử nghiệm phải áp dụng ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và hoạt động hiệu chuẩn phải áp dụng ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.
 • Bên cạnh đó, đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, việc kết quả TN/HC được công nhận theo ISO/IEC 17025, giúp nâng cao khả năng công nhận và thừa nhận kết quả của nhau để giải quyết nhanh việc thông quan hàng hóa, giảm chi phí, lãng phí.

 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 gồm những phiên bản nào

 • Phiên bản lần 1:  ISO/IEC 17025 : 1999 (TCVN ISO/IEC 17025 : 2001)
 • Phiên bản lần 2:  ISO/IEC 17025 : 2005 (TCVN ISO/IEC 17025 : 2007)
 • Phiên bản lần 3 (hiện nay):  ISO/IEC 17025 : 2017 (TCVN ISO/IEC 17025 : 2017)

Phiên bản ISO/IEC 17025 : 2017 có gì mới

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017, ban hành ngày 29/11/2017, có các nội dung mới, thay đổi so với phiên bản ISO/IEC 17025 : 2005, cụ thể:

 • Quy định năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động của các PTN;
 • Tiêu chuẩn được tái cấu trúc hợp lý và logic hơn, từ 5 điều khoản lên 8 điều khoản;
 • Yêu cầu PTN hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý và đạt được các kết quả tốt hơn và ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực;
 • Kết hợp “phương pháp quản lý theo quá trình”, “vận dụng chu trình PDCA” (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra đánh giá – Khắc phục cải tiến) và “Tư duy dựa trên rủi ro”;
 • Quy định việc đưa ra “Quy tắc ra quyết định”, có tính đến độ không đảm bảo đo và rủi ro khi kết luận sự phù hợp của kết quả TN/HC với quy định kỹ thuật tương ứng;
 • Yêu cầu công bố độ không đảm bảo kèm kết quả thử nghiệm khi kết quả nằm gần giới hạn kỹ thuật quy định (giữa chấp nhận / không chấp nhận);
 • Ngoài việc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, của khách hàng, cơ quan công nhận, PTN còn phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý;
 • Giảm các yêu cầu về thủ tục, sử dụng khái niệm “thông tin dạng văn bản”, tạo ra và cung cấp hồ sơ dạng điện tử;

PTN đang áp dụng ISO/IEC 17025 : 2005 cần làm gì để chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025 :2017 kịp thời, đáp ứng yêu cầu của phiên bản mới.

PTN cần xem việc chuyển đổi sang phiên bản mới là một cơ hội để soát xét lại hệ thống quản lý thực tế và hiệu quả hơn; đồng thời, là một cơ hội để đào tạo, huấn luyện nhân viên PTN hiểu biết đầy đủ và nhận thức tốt hơn về hoạt động quản lý PTN nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và hiệu lực của hệ thống quản lý.

Các công việc cần thực hiện gồm:

 • Đào tạo các thay đổi của phiên bản ISO/IEC 17025 : 2017 so với ISO/IEC 17025 : 2005;
 • Đào tạo, giảng giải, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017;
 • Soát xét, cập nhật, điều chỉnh hệ thống tài liệu và biên soạn mới một số tài liệu cần thiết như Sổ tay quản lý PTN theo phiên bản 2017 và quản lý rủi ro;
 • Triển khai áp dụng các yêu cầu mới của ISO/IEC 17025 : 2017;
 • Thực hiện đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025 : 2017 và khắc phục, cải tiến;
 • Thực hiện xem xét lãnh đạo theo ISO/IEC 17025 : 2017
 • Đăng ký đánh giá công nhận lại hoặc đánh giá giám sát theo ISO/IEC 17025 : 2017.

Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp (IBTC) có năng lực gì và giúp ích gì cho PTN thực hiện việc chuyển đổi

 

IBTC có các Chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực trong hoạt động đào tạo, tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng ISO/IEC 17025 trong nhiều lĩnh vực TN/HC trong nhiều năm qua, như:

 • Thử nghiệm Xăng dầu khí;
 • Thử nghiệm Thực phẩm;
 • Thử nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm;
 • Thử nghiệm Môi trường;
 • Thử nghiệm Vật liệu xây dựng, thử nghiệm không phá hủy;
 • Kiểm định, hiệu chuẩn: khối lượng, áp suất, dung tích, độ dài, điện-điện tử,…
 • Cơ học; …

Các Chuyên gia của IBTC đã tiến hành tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho nhiều PTN thực hiện việc chuyển đổi sang phiên bản 2017 từ đầu năm 2018 thành công, được nhiều PTN tin tưởng, đánh giá cao trong phương pháp và nội dung hướng dẫn, mang lại sự dễ hiểu và thuận tiện cho các PTN thực hiện công tác chuyển đổi.

Ngoài công tác tư vấn chuyển đổi, IBTC đã và đang thực hiện tư vấn mới theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 cho nhiều PTN, kể cả tư vấn thiết kế, bố trí PTN thích hợp.

IBTC sẵn lòng đồng hành cùng Quý cơ quan, PTN để phát triển bền vững!

Quý cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo, hướng dẫn, vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp
 • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 ; E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
 • Văn phòng TP.HCM: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail:qtdn.kd01@gmail.com
Zalo: 0983 088 626