10/09/2019

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN QLCL XÉT NGHIỆM Y TÊ THEO ISO 15189

CHUYÊN GIA IBTC ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ISO 15189 CHO CÁC KXN, ĐƯỢC BOA ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN!
Zalo: 0983 088 626