Các khóa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO/IEC 17025:2017

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO/IEC...

Phiên bản đang áp dụng hiện nay là ISO/IEC 17025:2017 (TCVN ISO/IEC 17025:2017), bên cạnh quy định các yêu cầu về kiểm soát hoạt động thử nghiệm,...

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 15189:2012 (TCVN ISO 15189:2014)

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ...

ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai...

Zalo: 0983 088 626