IBTC_Tư vấn đào tạo ISO/IEC 17025, ISO 15189_QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ

Chuyên gia Công ty IBTC chia xẻ kiến thức về QUẢN LÝ THIẾT BỊ trong hoạt động quản lý PTN, PXN nói riêng và trong quản lý sản xuất nói chung, theo yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 9001, gồm các nội dung chính như: 1. Khái niệm về thiết bị, quản lý TB, phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn,... 2. Yêu cầu đối với công tác quản lý thiết bị PTN, PXN 3. Nội dung dung quản lý thiết bị PTN, PXN 4. Phương pháp quản lý thiết bị 5. Các nội dung cần lưu ý (phân biệt Kiểm định vs Hiệu chuẩn vs Hiệu chỉnh; Hệ đơn vị đo lường SI, mẫu chuẩn RM, mẫu chuẩn được chứng nhận CRM, Chính sách liên kết chuẩn, năng lực của đơn vị hiệu chuẩn,....) Mời các bạn quan tâm đón xem! Chuyên gia Công ty IBTC chia xẻ Chuyên đề "Công nhận năng lực PTN, thừa nhận lẫn nhau năng lực, kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn & giới thiệu, áp dụng cơ bản các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" Mời các bạn quan tâm đón xem! Khi cần tư vấn, hướng dẫn, đào tạo về quản lý PTN, PXN, HTQLCL, HACCP, ISO 22000, .... xin vui lòng liên hệ ĐT & Zalo: 0983 088 626 hoặc 0911 041 949; Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com. Thân ái!

Zalo: 0983 088 626