Quản lý phòng xét nghiệm y tế

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 15189:2012 (TCVN ISO 15189:2014)

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THÔNG QUA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ...

ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai...

Sai sót y khoa trong bệnh viện

Sai sót y khoa trong bệnh viện

Một bài viết với tựa đề khá sốc “Bệnh do… bác sĩ”. Một bệnh nhân chết sau khi trải qua một phẫu thuật phức tạp (cắt bỏ...

Đĩa Petri cỡ đại thể hiện sự phát triển của vi khuẩn theo không gian và thời gian

Đĩa Petri cỡ đại thể hiện sự phát triển của vi khuẩn theo không gian và thời...

Khi vi khuẩn E. coli lan truyền trên bề mặt nồng độ kháng sinh tăng dần, các nhà nghiên cứu khám phá ra con đường tiến hóa...

Bệnh viện chỉ công nhận kết quả xét nghiệm của cơ sở khác được xếp mức chất lượng tương đương hoặc cao hơn

Bệnh viện chỉ công nhận kết quả xét nghiệm của cơ sở khác được xếp mức chất...

Theo lộ trình, ngày 1/1/2018 sẽ liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I. Đến năm 2020 thực hiện...

An toàn Phòng xét nghiệm

An toàn Phòng xét nghiệm

Bài viết của tác giả Minh Anh giới thiệu cơ bản về vấn đề an toàn phòng xét nghiệm.

Quản lý phòng xét nghiệm y tế

Quản lý phòng xét nghiệm y tế

VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012 GIÚP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Zalo: 0983 088 626