Nhận thức về chất lượng và Giảng giải, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

QMS.ĐT.01

Thời gian dự kiến: 02-03 ngày

Đối tượng: Nhân viên mới, đào tạo lại, cập nhật, nâng cao

Zalo: 0983 088 626