ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QAQC TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

QAQC giúp cho việc tạo ra sản phẩm ổn định, đúng chất lượng yêu cầu, thỏa mãn khách hàng, giảm rủi ro và những lãng phí không cần thiết, tăng niềm tin và uy tín đối với tổ chức, doanh nghiệp; phát triển bền vững theo định hướng chất lượng

Bất kỳ một tổ chức sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ nào cũng cần phải có và duy trì thường xuyên vai trò và hoạt động của công tác đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng. Nó giúp cho việc tạo ra sản phẩm ổn định, đúng chất lượng yêu cầu, thỏa mãn khách hàng, giảm rủi ro và những lãng phí không cần thiết, tăng niềm tin và uy tín đối với tổ chức, doanh nghiệp; phát triển bền vững theo định hướng chất lượng.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance_QA) là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc mang lại lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện (ISO 9000),

cụ thể: là nhân viên đảm bảo chất lượng trong các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất _ đảm nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và giám sát, đo lường việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

Nhiệm vụ chính của QA thường bao gồm:

  • Thiết lập, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn QLCL (ISO 9001, ISO 13485, IATF 16949, ASME, …) cho doanh nghiệp, gồm: sổ tay chất lượng, quy trình, hướng dẫn công việc, các biểu mẫu.
  • Xây dựng các Tiêu chuẩn chất lượng, các Kế hoạch chất lượng chung, theo từng sản phẩm.
  • Tổ chức đánh giá nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của khách hàng.
  • Cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới và làm mới HTQLCL của doanh nghiệp theo yêu cầu của thị trường.
  • Phối hợp với QC triển khai – giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng.
  • Phối hợp với bộ phận sản xuất, giới thiệu sản phẩm – tiêu chuẩn chất lượng khi có khách hàng đánh giá doanh nghiệp.
  • Tham gia đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
  • Quản lý hồ sơ công bố sản phẩm, chứng nhận, giám sát của bên ngoài.
  • Thực hiện việc đánh giá các nhà cung cấp, nhà thầu phụ của doanh nghiệp.
  • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong công ty…

Kiểm soát chất lượng (Quality Control _QC) là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc thực hiện các yêu cầu chất lượng (ISO 9000),

cụ thể: là nhân viên kiểm soát chất lượng trong các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất (còn gọi là nhân viên KCS) _ đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra từng công đoạn trong quy trình sản xuất để đảm bảo đầu vào/đầu ra/ thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu.

QC thường được chia 3 vị trí: nhân viên kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC), nhân viên kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất (PQC), nhân viên kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC) hoặc có thể kiêm nhiệm các vị trí nếu ít nhân sự.

Nhiệm vụ chính của QA thường bao gồm:

  • Nhân viên IQC                              
    • phối hợp với bộ phận mua hàng, PQC
    • kiểm tra chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào;
    • theo dõi tình hình sử dụng và chất lượng nguyên liệu – vật tư trong quá trình sản xuất;
    • làm việc với nhà cung cấp để xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh – đánh giá nhà cung cấp;
    • tham gia phát triển sản phẩm mới, sản xuất hàng mẫu;…
  • Nhân viên PQC                              
    • phối hợp với QA triển khai quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm;
    • phối hợp với bộ phận sản xuất, IQC;
    • trực tiếp kiểm tra các công đoạn làm việc của công nhân – chủ động phát hiện lỗi và yêu cầu công nhân sửa chữa;
    • tham gia giải quyết các yêu cầu của khách hàng – các khiếu nại về chất lượng sản phẩm;
    • tham gia phát triển sản phẩm mới – sản xuất hàng mẫu; …
  • Nhân viên OQC                              
    • tham gia xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thành phẩm;
    • trực tiếp kiểm tra chất lượng thành phẩm – xác nhận “Pass” với sản phẩm đạt yêu cầu;
    • phân loại sản phẩm lỗi, sai sót kỹ thuật và chuyển yêu cầu sửa chữa cho PQC;
    • xử lý các yêu cầu – khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm;
    • Phối hợp với bộ phận kho, PQC, QA, khách hàng,…

Hai chức danh này có điểm giống và khác nhau nhưng luôn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị. Hoạt động QAQC luôn rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.

*****

Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp (IBTC) cung cấp khóa đào tạo "Nghiệp vụ quản lý QAQC" chất lượng, hiệu quả với các nội dung sau:

  • Khóa học sẽ củng cố và hệ thống hóa kiến thức về chất lượng và quản lý chất lượng, HTQLCL theo ISO 9001, kết nối công tác quản lý quá trình với nhiệm vụ của QAQC.
  • Tiếp đến sẽ giới thiệu vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng và yêu cầu của nhân viên QAQC, sự khác nhau giữa QA vs QC, các công việc mà QAQC thực hiện.
  • Các CÔNG CỤ PHI THỐNG KÊ như: Nhóm chất lượng QCC, Phương pháp giải quyết vấn đề chất lượng, Phương pháp kích thích tư duy/ công não, Phương pháp phân tích sai hỏng và tác động (FMEA),… thực tiễn và hữu ích cho QAQC.
  • BẢY CÔNG CỤ THỐNG KÊ truyền thống như: Phiếu kiểm tra, biểu đồ Pareto, biểu đồ Nhân quả, biểu đồ Phân tán, biểu đồ Kiểm soát ... không thể thiếu đối với nhân viên QAQC, giúp phân tích, đánh giá ra quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu khách quan và từ đó, chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm và mức ổn định của quá trình, tăng độ tin cậy cho khách hàng và giảm rủi ro tối đa cho công tác QLCL.
  • Khóa học chủ yếu kèm theo bài tập thực hành, với các dữ liệu thực tế tại đơn vị, rất bổ ích cho các nhân sự đang và sẽ đảm trách vai trò QAQC.

Xem chương trình đào tạo tại đây: https://ibtc.com.vn/dao-tao/gioi-thieu-dao-tao/dao-tao-qaqc-thuc-tien-hieu-qua-hot-nhat-hien-nay-1267.html

Quý cơ quan, tổ chức, các bạn có nhu cầu học, xin vui lòng liên hệ:

  • Công ty Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp

  • Số 03 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0983 088 626 ; E-mail: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com
  • Văn phòng M.Nam: Số 317/26/2 Đường Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, TP.HCM
  • Điện thoại, Zalo, Telegram: 0911 787 630 ; E-mail: qtdn.kd01@gmail.com

 

Có thể đăng ký tại đây: https://forms.gle/ynCeYRV6pMUmE86e7

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, doanh nghiệp!

Zalo: 0983 088 626