Đánh giá chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng của PC Quảng Ngãi

Công ty TNHH Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Quản Trị Doanh Nghiệp hân hạnh là đơn vị đào tạo, tư vấn chuyển đổi iso 9001:2015 cho Công ty Điện Lực Quảng Ngãi thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung. IBTC trân trọng giới thiệu bài viết của Công ty Điện Lực Quảng Ngãi, truy cập link sau đây để xem bài gốc trên trang web của Công ty Điện Lực Quảng Ngãi.

https://pcquangngai.cpc.vn/Article/Details/7344

 

Từ ngày 24 đến ngày 26/9/2018, Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert (Trung tâm Quacert) đã cử đoàn công tác tiến hành đánh giá chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) của PC Quảng Ngãi sang TCVN ISO 9001:2015.

Quang cảnh họp khai mạc đánh giá chuyển đổi

Theo quy định, Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực từ ngày 15/9/2018. Bắt đầu từ ngày 15/9/2018, mọi hoạt động của tổ chức đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của HTQLCL, PC Quảng Ngãi phải tiến hành đánh giá để chuyển đổi tiêu chuẩn của HTQLCL cho phù hợp..

Các đơn vị được chọn đánh giá gồm: Lãnh đạo - QMR, Văn phòng, phòng Kế hoạch và Vật tư, phòng Tổ chức và Nhân sự, phòng Kỹ thuật, phòng Kinh doanh, phòng An toàn, phòng Điều độ, Xí nghiệp Điện cơ, Điện lực Bình Sơn, Điện lực Thành phố, Điện lực Nghĩa Hành và Điện lực Mộ Đức.

Qua đánh giá, Đoàn đánh giá đã chỉ ra 05 nội dung sự không phù hợp loại 2 và 14 điểm lưu ý cần cải tiến. Đây là những tồn tại, khiếm khuyết tuy không thuộc trường hợp lỗi hệ thống và có tác động nhiều đến HTQLCL nhưng PC Quảng Ngãi vẫn phải hoàn thiện, khắc phục và báo cáo về Trung tâm Quacert trong thời hạn 2 tháng để trên cơ sở này Trung tâm Quacert sẽ cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho Công ty
 
Zalo: 0983 088 626