Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản

Ngày 18/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười bảy theo Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược phẩm và Thiết bị Y tế.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 5 năm 2019.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 17/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1534_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/622

Nguồn tbt.gov.vn

Zalo: 0983 088 626