Chuyên mục

ISO 31000:2018 – Giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam

ISO 31000:2018 – Giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp đến năm 2020 (Quyết định...

Chiến lược ra mắt sản phẩm mới: Bài học từ thành công của Apple

Chiến lược ra mắt sản phẩm mới: Bài học từ thành công của Apple

Nhờ đâu Apple của Steve Jobs luôn làm nên kỳ tích từ các buổi ra mắt sản phẩm? Bạn có thể áp dụng được gì cho công...

Chung tay cùng cộng động sử dụng thực phẩm an toàn!

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Bộ y tế ban hành Thông tư Số: 24/2019/TT-BYT quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản...

Xây dựng thương hiệu dựa vào sức mạnh nền tảng

Xây dựng thương hiệu dựa vào sức mạnh nền tảng

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, để thành công, bạn chỉ cần tập trung khai thác tối đa 1 sức mạnh nền tảng là đủ