Các khóa học

Các khóa học mới nhất, được thiết kế phù hợp với yêu cầu cá nhân và doanh nghiệp

Các khóa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ THÔNG...

ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn là ISO 15189 (quy định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn) và ISO 9001 (quy định yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng). Hiện nay cần chuyển đổi phiên bản ISO 15189:2012 sang ISO 15189:2022

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN THÔNG QUA...

Phiên bản đang áp dụng hiện nay là ISO/IEC 17025:2017 (TCVN ISO/IEC 17025:2017), bên cạnh quy định các yêu cầu về kiểm soát hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, còn yêu cầu phòng thí nghiệm hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội. Việc giải quyết cả rủi ro và cơ hội sẽ tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý, đạt được các kết quả tốt hơn và ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực. Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm đối với việc quyết định những rủi ro và cơ hội nào cần được giải quyết. Điều này tạo thuận lợi trong việc tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý khác mà tổ chức áp dụng, cũng như việc chú trọng yếu tố phòng ngừa (rủi ro) hơn chữa chạy để đạt được mục tiêu của hệ thống quản lý.

Hoạt động đào tạo

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong...

Giới thiệu Đào tạo

Công ty là nơi tập hợp các Chuyên gia có năng lực, giàu kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo...

Danh mục Đào tạo

Lĩnh vực: quản lý chất lượng (ISO 9001), quản lý môi trường (ISO 14001), quản lý an toàn thực phẩm (ISO...

Kế hoạch đào tạo

HOT_Kế hoạch đào tạo năm 2024: ISO/IEC 17025; ISO 15189; ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; KAIZEN 5S; QAQC, TPM,...

Đào tạo

Tư vấn doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc...

Giới thiệu Tư vấn

Hoạt động tư vấn thực chất và có chất lượng góp phần to lớn trong việc làm mới...

Danh mục Tư vấn

Lĩnh vực: quản lý chất lượng (ISO 9001), quản lý môi trường (ISO 14001), quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000,...

Kế hoạch Tư vấn

HOT _ Kế hoạch tư vấn, chứng nhận/ công nhận năm 2024: ISO/IEC 17025; ISO 15189; ISO 9001; ISO 14001; ISO...

Tư vấn

Công bố hợp chuẩn...

Cung cấp thông tin về 6 mục như sau: 1.Công bố hợp chuẩn, hợp quy là gì?;...

Công bố hợp quy

Cung cấp đầy đủ thông tin hướng dẫn về trình tự, thủ tục công bố hợp quy sản phẩm hàng...

Công bố hợp chuẩn

Cung cấp đầy đủ thông tin hướng dẫn về trình tự, thủ tục công bố hợp quy sản phẩm hàng...

Công bố hợp chuẩn hợp quy

Khảo sát ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về chất lượng đào tạo


Sinh viên - Việc làm

Sinh viên

Chuyên cung cấp thông tin cập nhật kiến thức, các khoá học bỗ trợ cho sinh viên ...

Việc làm

Trang tin về Tuyển dụng và Cơ hội việc làm. Là nơi đăng tin tuyển dụng cho các Doanh nghiệp...

GỬI NHU CẦU CỦA BẠN

Chuyên mục

Hiểu đúng về những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến hiện...

Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn về quản lý an toàn thực phẩm như HACCP,...

Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng...

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định kiểm tra chất lượng sản...

10 nguyên tắc và 5 chìa khóa vàng để có thực phẩm an...

Sau đây là “5 chìa khóa và 10 nguyên tác vàng giúp thực phẩm an...

Đổi mới sáng tạo gắn liền với áp dụng hiệu quả công cụ...

Cùng với việc sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất...

EU gia tăng kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong...

Liên minh Châu Âu (EU) gia tăng các quy định về chất lượng sản phẩm,...

Tin tức

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN PTN ISO/IEC 17025, GLP, 5S HIỆU QUẢ,...

17/10/2022

Các khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chất lượng, quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025, GLP thực sự, chất lượng, hiệu quả!

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN PXN ISO 15189, 5S HIỆU QUẢ, HOT

17/10/2022

Các khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chất lượng, quản lý PXN theo ISO 15189, 5S thực sự chất lượng, hiệu quả!

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ATTP, HACCP, ISO 22000, QLCL ISO 9001,...

17/10/2022

Các khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm, HACCP, ISO 22000, ISO 9001 thực sự, chất lượng, hiệu quả!

Đối tác