40 khuyến nghị chính sách quan trọng cho ngành Năng lượng Việt Nam

40 khuyến nghị chính sách quan trọng đã được nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) thông qua tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 2.

Với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, ông Bruno Angelet - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam và ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Hội nghị Cấp cao Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam lần thứ 2 đã quy tụ hơn 200 đại diện cấp cao bao gồm các Đại sứ và đại diện từ khu vực công, các tổ chức phát triển, các công ty tư nhân và tổ chức xã hội.

Nhiều khuyến nghị quan trọng đã được nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam thông qua

Nhiều khuyến nghị chính sách quan trọng đã được nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam thông qua

Điểm nhấn của Hội nghị lần này là phần trình bày về khuyến nghị chính sách của Các Nhóm công tác kỹ thuật của VEPG (TWG) với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của Ngành Năng lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên, lần lượt là Năng lượng tái tạo, Hiệu quả Năng lượng, Tái cấu trúc ngành Năng lượng, Tiếp cận Năng lượng và Dữ liệu và Thống kê Năng lượng. Mỗi Nhóm công tác kỹ thuật đã trình bày và thảo luận về một số các khuyến nghị chính sách cụ thể, được tập hợp từ các nghiên cứu và đối thoại giữa các thành viên của các Nhóm trong suốt một năm vừa qua. 

Thứ Trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh “chúng ta vui mừng ghi nhận khoảng 40 khuyến nghị chính sách quan trọng được đề xuất bởi các Nhóm Công tác kỹ thuật của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy các khuyến nghị chính sách này rất phù hợp và hữu ích cho việc thảo luận xây dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay.  Chúng tôi chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách và cam kết thực hiện những khuyến nghị này, đồng thời đảm bảo lồng ghép những nội dung này trong quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành năng lượng trong thời gian sắp tới”.

Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Bruno Angelet cũng khẳng định: “Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, đồng thời đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá cả hợp lý và đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào khi nhận thấy Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm đã có thể đưa ra các đề xuất nhằm cải cách chính sách một cách toàn diện. Đó là kết quả của quá trình tham vấn chặt chẽ với Chính phủ, khu vực tư nhân, các đơn vị nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi mong rằng các khuyến nghị này sẽ được đưa vào các tài liệu chính sách chiến lược của Việt Nam và sẽ trở thành các hành động chính sách cụ thể.”

Đồng quan điểm ủng hộ, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định “Ngân hàng Thế giới hoàn toàn ủng hộ chương trình phát triển năng lượng của Việt Nam, bao gồm 5 lĩnh vực ưu tiên được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao hôm nay. Chúng tôi cam kết giúp đỡ Việt Nam đem đến nguồn năng lượng bền vững, sạch và đáng tin cậy với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, bao gồm cả các tư vấn kỹ thuật và chính sách, viện trợ đầu tư trực tiếp, các bảo đảm và biện pháp giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ cải cách chính sách, cải thiện an ninh năng lượng, và giúp Việt Nam đạt được Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) như một phần của Hiệp ước Paris.”
Lê Sáng-Đinh Thanh, nguồn: http://enternews.vn
Zalo: 0983 088 626