Hỗ trợ doanh nghiệp vào chuỗi thực phẩm sạch

Thời gian qua, việc phát triển các chuỗi liên kết thực phẩm an toàn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số mô hình đang hoạt động thực chất mới là thí điểm.

Bên cạnh đó, chăn nuôi nông hộ theo tiêu chuẩn GAPH còn nhỏ, lẻ, chưa đủ bảo đảm số lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động chuỗi. Do đó, nông sản sạch vẫn khó thuyết phục người tiêu dung về độ tin cậy. Chưa kể, giá bán cao hơn cũng là một bất lợi so với thực phẩm thông thường.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, phân phối thực phẩm sạch. Theo đó, thiết lập đầu mối là các tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp; giúp các đơn vị này xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tổ chức các hội nghị, hội thảo kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. 
Cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn; công khai các cơ sở chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để người tiêu dùng tiện theo dõi, lựa chọn.

Zalo: 0983 088 626