Kế hoạch đào tạo

Đào tạo quản lý Phòng Thí nghiệm theo ISO/IEC 17025

Kế hoạch đào tạo năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác đào tạo gắng với thực tiễn về Quản lý PTN, PXN, QLCL,...

Zalo: 0983 088 626