Kế hoạch Tư vấn

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO/IEC 17025,...

Kế hoạch tư vấn, chứng nhận năm 2021

IBTC là đơn vị có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm về công tác tư vấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ...

Zalo: 0983 088 626