Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm

Ngày 24/05/2022 Hội nghị thông qua báo cáo và đã thống nhất được các dự thảo tiêu chuẩn Codex và một số nội dung để trình lên Đại hội đồng CAC45 (tháng 11/2022)

Kết quả tóm tắt Hội nghị lần thứ 15 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế về chất nhiễm bẩn trong thực phẩm lần thứ 15 (CCCF15) đã chính thức diễn ra từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022. Ngày 24/03/2022 là ngày thông qua báo cáo Hội nghị.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm nay Hội nghị này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và Hà Lan là quốc gia chủ trì Hội nghị.
Hơn 400 đại biểu từ 89 quốc gia thành viên, 01 tổ chức thành viên (EU) và 21 tổ chức quan sát viên quốc tế đã tham dự Hội nghị năm nay. Đoàn Việt Nam tham dự với các đại diện của Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật 3 (Bộ Khoa học và Công nghệ) và một số doanh nghiệp thực phẩm là thành viên của Ủy ban Codex Việt Nam.
Chủ tịch nhiệm kỳ mới của Ủy ban Codex quốc tế, Ông Steve Wearner phát biểu khai mạc Hội nghị và Bà Sally Hoffer, Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan chào mừng các đại biểu tham dự và chủ trì Hội nghị.
Ngày 24/05/2022 Hội nghị thông qua báo cáo và đã thống nhất được các dự thảo tiêu chuẩn Codex và một số nội dung để trình lên Đại hội đồng CAC45 (tháng 11/2022) thông qua như sau:
- Dự thảo soát xét quy phạm thực hành phòng ngừa và giảm bớt khả năng nhiễm Cadimi vào hạt ca cao (bước 8);
- Dự thảo mức giới hạn tối đa ML của Chì (Pb) đối với một số nhóm thực phẩm (bước 5/8) gồm:
+ Thực phẩm từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ : ML là 0,02 mg/kg  (Giới hạn này áp dụng đối với sản phẩm khi bán trên thị trường, không áp dụng đối với sản phẩm đã hoàn nguyên hoặc sản phẩm được pha chế để tiêu dùng);
+ Đường trắng, siro ngô, mật ong, kẹo và các sản phẩm từ đường: ML là 0,1 mg/kg;
+ Thực phẩm ăn liền dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ : ML là 0,02 mg/kg.
- Dự thảo mức giới hạn tối đa ML của metyl thủy ngân đối với một số loài cá (bước 5/8) gồm:
+ Cá tráp cam:      0,8 mg/kg
+ Cá chồn hồng:   1mg/kg
- Dự thảo mức giới hạn tối đa ML của Aflatoxin đối với thực phẩm chế biến từ ngũ cốc bao gồm cả thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (bước 5/8):
+ Ngô hạt (để chế biến tiếp):     15 µg/kg;
+ Bột thô, vảy, bữa ăn từ ngô :   10 µg/kg;
+ Gạo lức (husked rice):             20 µg/kg;
+ Gạo trắng (polished rice):       5 µg/kg;
+ Hạt lúa miến (để chế biến tiếp):        10 µg/kg;
+ Thực phẩm từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:     5 µg/kg;
+ Thực phẩm từ ngũ cốc dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi và trẻ nhỏ: 10 µg/kg;
 - Dự thảo ML của Deoxynivalenol (DON) đối với thực phẩm từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: 200 µg/kg (áp dụng đối với sản phẩm bán trên thị trường, không áp dụng đối với sản phẩm đã hoàn nguyên hoặc không áp dụng đối với sản phẩm được pha chế để dùng);
- Dự thảo mức giới hạn tối đa ML của Cadimi (Cd) đối với một số nhóm thực phẩm gồm:+ Sản phẩm sôcôla có chứa hoặc công bố tổng lượng ca cao rắn < 30% tính theo chất khô : ML là 0,3 mg/kg;
+ Sản phẩm sôcôla có chứa hoặc công bố tổng lượng ca cao rắn trong khoảng ≥ 30% và < 50% tính theo chất khô: ML là 0,7 mg/kg;
2 mức giới hạn này áp dụng đối với sản phẩm sôcôla khi chế biến để bán buôn hoặc phân phối lẻ.
+ Sản phẩm bột ca cao với 100% ca cao rắn tính theo chất khô: ML là 2 mg/kg.
Hội nghị lần thứ 16 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về chất nhiễm bẩn trong thực phẩm sẽ được tổ chức sau 12 tháng, địa điểm và hình thức cụ thể sẽ được Ban thư ký Codex quốc tế thông báo tới các nước thành viên sau khi thống nhất với quốc gia chủ trì.
Theo Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam
Zalo: 0983 088 626